22. november 2019 10:39

Geir Isaksen går av som sjef i Vy

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, presenterer nytt felles navn for NSB og Nettbuss. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Konsernsjef Geir Isaksen (65) har bedt om avløsning i Vy og går over i en rådgiverstilling når ny konsernsjef tiltrer.

Konsernsjef Geir Isaksen meddelte 21. november styret i Vygruppen AS at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Geir Isaksen har vært konsernsjef for Vy siden september 2011 og er nå 65 år gammel, heter det i en pressemelding fra Vy fredag formiddag.

Store endringer

– Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier styreleder Dag Mejdell.

Styret i Vy har satt ned et ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef til Vy.

– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det, sier Isaksen.

Han sier han vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer.

NSB ble Vy

12. mars ble det kjent at Norges Statsbaner gikk inn for å samle persontog- og bussvirksomheten under en felles merkevare med navnet Vy.

NSB og Nettbuss tok i bruk det nye navnet 24. april. Da ble NSBs app og nettside erstattet med Vy-appen og vy.no, og arbeidet med å endre utseendet på busser, tog og bybiler startet.

– Vårt nye navn forplikter. Vy sier både noe om at vi har store ambisjoner på vegne av kundene og samfunnet, og at vi skal gi deg gode reiseopplevelser. Nå er det vår oppgave å fylle merkevaren Vy med innhold, sa Isaksen da navneendringen ble kunngjort.