20. november 2017 16:18

Frp bedt om å finne en annen Nobel-kandidat

Et klart flertall av de parlamentariske lederne på Stortinget ba mandag Fremskrittspartiet om å finne en annen kandidat enn Carl I. Hagen til Nobelkomiteen.

– Konklusjonen ble at partiene ga en ganske klar innstilling til Frp om å revurdere spørsmålet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han viser til at det er enighet om at Frp har en plass i Nobelkomiteen, og at det er opp til partiet selv å finne en kandidat.

– Men de bør søke å finne en annen løsning som ikke har bindinger til Stortinget, sier Støre.

Høyre sluttet imidlertid ikke opp om anmodningen fra Ap, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre, men godtok likevel at Frp nå bes om å se på saken på nytt.

Skapte bruduljer

Frp nominerte nylig Hagen til en plass i Nobelkomiteen, men beslutningen har møtt hard kritikk fordi den tidligere partilederen er vararepresentant til Stortinget.

KrF-leder Knut Arild Hareide presiserer at saken ikke dreier seg om Hagens person.

– Vi har gitt en oppfordring til Frps stortingsgruppe om å ta en ny vurdering. Til det ligger ingen spørsmål om Carl I. Hagens person, men at han akkurat nå er første vara til Stortinget, sier han til NTB.

Samtidig er det ingen tvil om at Frp-nestoren er en omstridt person. Nobelkomiteens tidligere sekretær gjennom 25 år, Geir Lundestad, mener det er helt åpenbart at Hagen ikke egner seg i Nobelkomiteen.

Ny runde

Fremskrittspartiet må nå altså gå en ny runde med saken i sin stortingsgruppe og sine organer.

– Vi har gruppestyremøte tirsdag og gruppemøte på onsdag. Jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke kan ta en runde på dette da, sier partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Han viser til at partiet har god tid, siden spørsmålet ikke må avklares før om én måned.

Mandag ble det også kjent at Senterpartiet har oppnevnt Anne Enger til Nobelkomiteen. Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad beskriver den tidligere Sp-lederen som en god kandidat med et godt skjønn og riktig bakgrunn.

– Hun har bred erfaring, ikke minst fra utenrikskomiteen og Stortinget. Hun har ikke vært aktiv i Sp på 17 år og er derfor godt unna all problematikk rundt aktive verv, sier hun til NTB.

(©NTB)