30. november 2019 15:23

Fra søndag av kan inntil 26 ulver bli skutt

Klima- og miljødepartementet opprettholder vedtakene for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak om kvotenes størrelse i alle regioner der vedtakene ble påklaget, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Kvoten som er satt, er i utgangspunktet en øvre ramme for hvor mange streifdyr som kan felles gjennom sesongen.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen er fra 1. desember til og med 31. mai.

– Truer ikke bestanden

Klima og miljødepartementet mener at vedtatt kvote på inntil 26 ulver utenfor ulvesonen, ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter endt lisensfelling og heller ikke vil true den sørskandinaviske ulvebestandens overlevelse.

Rovviltnemndenes vedtak i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder), region 3 (Oppland), 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold) og 6 (Midt-Norge) ble påklaget. Ingen av klagene ble tatt til følge.

– For stor kvote

Verdens Naturfond (WWF) mener at årets kvote er altfor høy.

– Med en så høy totalkvote utenfor ulvesonen, legges det opp til at all ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan felles – uten at den har gjort noe annet enn å oppholde seg der, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

Organisasjonen er samtidig fornøyd med at departementet har gått inn for å opprette en buffersone rundt Deisjøreviret, men er misfornøyd med at buffersonen oppheves allerede 1. januar.

– Uten denne buffersonen er det en risiko for at ulver fra dette reviret, som ligger helt inntil grensa i ulvesonen, kan vandre ut av ulvesonen og bli felt der, sier Lomelde.

(©NTB)