17. oktober 2017 09:50

Forskerteam i Trondheim: Dødsbranner er knyttet til rus og sosiale problemer

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .
Et forskerteam i Trondheim har undersøkt nesten 400 branner i løpet av ti år. Forskerne er overrasket over hvor sosialt betinget det er.

Undersøkelsen, som er laget på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet, er gjort på bakgrunn av 400 branner i perioden 2005 til 2014.

– Vi fant at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem, i alle fall når det gjelder omkomne som er under pensjonsalder, sier Christian Sesseng, forsker ved RISE Fire Resarch senter, til NRK.

Resultatene viser et klart skille ved alderen 67 år om årsaken til hvorfor man dør i brann. Blant de under 67 år var 87 prosent beslektet med rusmisbruk, alkoholpåvirkning under brannen, kjent psykisk lidelse eller at vedkommende var røyker. I 64 prosent av tilfellene var minst to av de nevnte risikofaktorene knyttet til den omkomne.

Blant de over 67 år var det nedsatt førlighet og nedsatte kognitive evner i tillegg til røyking og psykiske lidelser som gikk igjen.

– Jeg er ganske overrasket over at det er såpass sosialt betinget som det ser ut til å være, sier Sesseng.

(©NTB)