15. april 2019 13:33

Forskerne vil ha tips om haien brugde

Har du sett en brugde, Havforskningsinstituttet vil vite når og hvor du sett den. Havforskningsinstituttet lansert et elektronisk skjema hvor du kan registerer deg og rapportere brugdeobservasjoner. Brugdeteamet er takknemlig for all informasjon, både observasjoner av levende brugder eller funn av døde individer. Foto: Stafford Deitsch / Havforskningsinstituttet / NTB scanpix
NTB-Alexander Vestrum

Forskerne vet lite om haien brugde og ber nå om folks hjelp til å finne ut mer om det som er verdens nest største fisk.

Brugda har historisk sett vært en tallrik art i norske farvann, men den har blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate, opplyser Havforskningsinstituttet.

Instituttet har startet et eget brugdeprosjekt, som skal samle informasjon om brugdas utbredelse langs norskekysten. Forskerne, som samarbeider med kolleger i Skottland, ønsker å fastslå hvordan det står til med brugdebestanden i dag.

Vet lite om den

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, sier havforsker og prosjektleder Claudia Junge.

Målet med prosjektet er å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

– Når vandrer brugda og hvor overvintrer den? spør Junge.

Det har vært rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde i Norge de siste 15 årene. De fleste er i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele norskekysten.

Elektronisk rapportering

Havforskningsinstituttet har laget et elektronisk skjema for observasjoner.

– Vi håper at de som ser brugde, rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted. Hvis du har vært så heldig og observert brugde, vennligst gi oss beskjed, sier marinbiolog Marlén K. Myrlund.

Brugda (Cetorhinus maximus) er den største haien som lever i norske farvann. Den er den nest største fisken i verden etter hvalhaien.

Den kan bli inntil elleve meter og kan veie opptil sju tonn. Brugda er ufarlig for mennesker og spiser dyreplankton.

(©NTB)