28. januar 2019 16:34

Forsker og tidligere lagdommer: – Takk og farvel til juryordningen

Dette ble en ny spiker i juryens likkiste. Det er nesten umulig å forstå at juryen greier å forene disse to konklusjonene, sier forsker Lars-Jonas Nygard.

– Det er derfor dommerne har satt kjennelsen til side, at lagretten kunne finne ham skyldig i korrupsjon, men ikke innførsel. Hva skal han ha fått pengene for da? sier forskeren som i mange år har kjempet for en opphevelse av juryordningen.

Lars-Jonas Nygard sier det er nok at én eller to stykker i juryen har kommet fram til denne konklusjonen.

– Sånn er jurysystemet. Når man da legger til at det ikke gis noen begrunnelse, så ser man hvor komplisert dette egentlig er, sier den tidligere lagdommeren.

Samtidig karakteriserer Nygard tilsidesettelsen som et drama.

– Det er ikke ofte fagdommerne setter en frifinnende kjennelse til side. Da skal de finne det enstemmig utvilsomt at tiltalte er skyldig. Man kan jo også tenke seg fagdommernes dilemma her når man ser på den økonomisk siden av dette.

Han skisserer at det langt fra er sikkert at bevisførselen blir den samme i neste rettsrunde.

Partene må legge opp saken med sikte på å overbevise to fagdommere og fem lekdommere som sitter sammen i retten hele tiden. Det blir en helt annen strategi enn å henvende seg til ti lekdommere i lagretten.

– Det skal bli spennende å se hvordan partene legger opp bevisførselen i den nye runden. Jeg tror de kommer til å kutte vesentlig ned på materialet.