4. september 2017 08:31

Flertallet vil ta imot sårbare flyktninger

Norge bør prioritere å ta imot de mest sårbare flyktningene. Det svarer 55 prosent av de spurte i en undersøkelse Amnesty International i Norge står bak.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.

Mens 55 prosent svarer at disse flyktningene bør prioriteres, svarer 11 prosent at de er uenige, skriver Dagsavisen.

De spurte ble også bedt om å ta stilling til om Norge bør prioritere å ta imot de «lettest integrerbare flyktningene». 27 prosent svarte ar de er enige i denne prioriteringen, mens 21 prosent sa seg uenige. 46 prosent var verken helt enig eller uenig i påstanden.

– Dette viser at flertallet er uenig i den sittende regjeringens politikk om at det er de lettest integrerbare flyktningene som bør prioriteres, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty til avisen.

Han mener Norge må forplikte seg til å ta imot flere av de mest sårbare flyktningene i en ny regjeringserklæring etter valget.

På spørsmål fra avisen om hvorvidt Norge bør ta imot flere sårbare flyktninger, svarer statsminister Erna Solberg (H) slik:

– Jeg mener vi har økt. Og vi er et av de landene som tar imot mest, så tenker jeg at kanskje flere land bør ta imot kvoteflyktninger.

(©NTB)