2. september 2017 16:35

Flertallet er enig i at biltrafikken i byene må reduseres

Tallene kommer i en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.

22 prosent av de spurte svarer at de er helt enig i at «det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned». 20 prosent er helt uenig i dette.

Samtidig svarer 33 prosent at de er delvis enig i at det bør innføres slike restriksjoner, mens 24 prosent er delvis uenige.

I Oslo har miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) allerede startet arbeidet for å få ned antall biler. Hun er fornøyd med resultatet av meningsmålingen.

– Det er helt fantastisk. Samtidig er det ikke så rart at folk ønsker seg bedre byer med god luft, mindre biler og tryggere skoleveier, sier hun.

Samferdselsminister og Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen ønsker seg også færre biler i byene. Han tror imidlertid ikke at strengere restriksjoner er veien å gå.

– Vi er veldig opptatt av å satse på kollektivtransport i byene. Da tror vi folk kan lokkes ut av bilene. Men å piske dem ut, det ødelegger hverdagen til folk. Det du må hjelpe dem med, er et bedre kollektivtilbud som de velger å bruke fordi de sparer tid på det, sier han.