14. september 2017 16:02

Flere varsler utmeldelser om Venstre går i regjering med Frp

Politikere på grasrota i Venstre frykter et ras av utmeldelser dersom partiet går i regjering med Fremskrittspartiet. 

– Det vil bli veldig tungt å fortsette i et parti som går inn i regjering med Frp, sier fylkesleder Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre til NTB.

Etter at Venstre berget seg over sperregrensen i stortingsvalget, har sentrale partifolk tatt til orde for at partiet må vurdere et regjeringssamarbeid med Frp. Partileder Trine Skei Grande har uttalt at hun er lei av å få gjennomslag uten å få «kred», og spekulasjonene om hvilke Venstre-politikere som er aktuelle som statsråder, er allerede i full gang.

Ikke ustraffet

Bare to av 19 Venstre-fylkesledere uttalte seg kategorisk negativt da Bergens Tidende i samarbeid med Aftenposten og Adresseavisen kartla stemningen for et Frp-samarbeid i regjering.

Wasskog er en av de to. Han forklarer sitt standpunkt med at Venstres og Frps verdisyn kolliderer.

– Her i Finnmark er det så sterk motstand mot Frp at jeg ikke ser noen mulighet for at vi kan gå ustraffet i regjering med dem. Det vil helt sikkert bli utmeldelser, sier han.

– Hva med deg selv?

– For meg er dette også personlig. Jeg sier ikke her og nå at jeg er klar for å melde meg ut, men det vil bli veldig tungt å fortsette, sier han.

Overbevist tvilere

Nestlederen i Buskerud Venstre, Helge Stiksrud, gjør det klart at han sier farvel til partiet han har vært medlem av i 40 år, dersom det blir regjeringssamarbeid med Frp.

– Om Venstre går i regjering med Frp vil det bryte med det jeg har sagt i valgkampen, sier han.

Stiksrud viser til landsmøtevedtaket om at Venstre ønsker en regjering med Høyre, KrF og Venstre.

– Jeg har brukt landsmøtevedtaket aktivt og overbevist potensielle Venstre-velgere som er sterkt kritisk til Frp om likevel å stemme Venstre. Da kan jeg ikke gjøre annet enn å melde meg ut dersom det likevel blir et regjeringssamarbeid, sier han til NTB.

Se velgere i øynene

Venstres nye stortingsgruppe skal på sitt første møte onsdag til uka diskutere forhandlingsmandatet til samtalene på borgerlig side. Den nyvalgte representanten fra Sør-Trøndelag, Jon Gunnes, viser i likhet med Stiksrud til budskapet som ble formidlet i valgkampen.

– Jeg har argumentert for vår plan A i møte med velgere på valgkampstand, og jeg har sagt at vi ikke har noen plan B. Det blir vanskelig å se mine velgere i øynene om jeg nå skulle støtte et regjeringsprosjekt med Frp, sier han til NTB.

At flere fremtredende kolleger i den nye stortingsgruppa ikke er like avvisende, er en utfordring, vedgår Gunnes.

– Det er greit med diskusjon og dialog, men det må være veldig overbevisende argumentasjon for at jeg eventuelt skal endre standpunkt, sier han.

Ikke ultimatum

Nyvalgt Venstre-representant fra Vestfold, Carl-Eirik Grimstad, sier at «vi må se hva som i så fall utspiller seg» dersom plan A med Høyre, Venstre og KrF fortsatt er plan A, men legger til at det ikke blir noe av.

– Samtidig har jeg med meg et veldig klart råd fra mitt fylkesparti, der jeg er nestleder. Vestfold Venstres standpunkt er at det ikke er aktuelt å gå i regjering med Fremskrittspartiet. På den annen side ble landsmøtevedtaket fattet før valget, og nå er det i hvert fall til en viss grad en annen politisk situasjon. Så jeg stiller ikke på mitt første gruppemøte med et ultimatum, sier Grimstad til NTB.

(©NTB)