10. mai 2017 09:46

Flere selvmord blant unge i Trondheim: Her er brevet kommunen sendte ut til foreldre

Rektorer ved alle barne- og ungdomsskolene i Trondheim ber foreldre være på vakt etter selvmord og selvmordsforsøk i Trondheim den siste tiden.

Tirsdag gikk det ut et skriv til foreldre og foresatte ved grunnskolen: