8. november 2017 17:29

En av fire har endret reisevanene som følge av terror

Frykt for terror har påvirket reisevanene til en firedel av befolkningen det siste året, ifølge en undersøkelse. Det er færre enn i fjor. 

En undersøkelse Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har gjort for reisebyrået Ticket, viser at terror er den faktoren som i størst grad har påvirket reisevanene til de spurte det siste året.

25 prosent svarer at terrorhandlinger eller terrortrusler har påvirket reisevanene, men tallet går ned fra 33 prosent i en tilsvarende undersøkelse fjor. 8 prosent av de spurte svarer at den politiske situasjonen har hatt innvirkning på vanene, mens 7 prosent svarer at flyktningsituasjonen har spilt inn.

Nærmere halvparten (46 prosent) sier at ingen hendelser i omverden har påvirket reisevanene det siste året.

Lengter etter sol og varme

Undersøkelsen har også kartlagt om folk planlegger å reise utenlands til vinteren og i så fall hvorfor. 54 prosent har planlagt en privatreise til utlandet i vinter, og ikke overraskende svarer 38 prosent av dem at de gjør det for «å få mer sol og varme».

De spurte har hatt muligheten til å gi flere svar på spørsmålet, og blant de andre populære årsakene til reisen er «for å få kvalitetstid med min partner» (25 prosent), «for å få oppleve en annen kultur/eventyr» (23 prosent), «for å få ny energi midt på vinteren» (21 prosent) og «for å få kvalitetstid med familien (13 prosent).

Flykter fra «kjedelig hverdag»

Kvinner oppgir i større grad enn menn at de reiser bort for å få kvalitetstid med familien. 18 prosent av kvinnene sier at dette er en årsak til at de planlegger en utenlandsreise i vinter, mens bare 8 prosent av mennene svarer det samme.

10 prosent av de spurte svarer at de reiser utenlands «for å komme bort fra den kjedelige hverdagen».

Til sammen er 1.026 personer i alderen 18 til 79 år spurt i undersøkelsen. Den blir publisert sammen med reisebyrået Tickets egen statistikk over bookinger for vinteren, som viser at Spania er det mest populære reisemålet, etterfulgt av Thailand og Storbritannia.

Antall reiser til Storbritannia øker med 76 prosent fra samme periode i fjor, til tross for flere terrorangrep det siste året.

(©NTB)