24. august 2018 19:54

Fengselsansattes bruk av innsattes arbeidskraft skal granskes

Etter flere tilfeller hvor fengselsansatte har benyttet innsattes arbeidskraft til private formål er det satt i verk en landsdekkende gransking.

– Det er vel kjent at det har vært noen saker hvor ansatte har benyttet seg av innsattes arbeidskraft til egne private formål. Det er grunn til å tro at det har funnet sted uheldige forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, sier konstituert direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til VG.

Sandlie sier de fem fengselsregionene er bedt om å rapportere om eventuelle forhold det bør ryddes opp i. Bakgrunnen er sakene som allerede er oppdaget ved «et par fengsler», samtidig som direktoratet ønsker å forsikre seg om at alt er i orden.

Landets fengsler er blant annet bedt om å granske hvilke rabatter som er gitt ansatte som kjøper produkter og tjenester fra arbeidsdriften. Grensen er 15 prosent, men det spørres om det likevel er fengsler som opererer med høyere prosentsats.

I tillegg er fengslene bedt om å svare på om det forekommer bruk av maskiner, biler og utstyr som tilhører fengslene, om ansatte benytter innsatte til privat næringsvirksomhet og om de innsatte får lønn eller kun dagpenger i tilfeller hvor de jobber for private, om det er tjenester og produkter som eksklusivt tilbys ansatte samt om det er inngått avtaler med eksterne leverandører om rabatter til ansatte.

Svarfristen er i månedsskiftet august/september.

(©NTB)