20. april 2017 07:53

Fare for vannplaning

Store mengder nedbør gir mye vann på veiene i Trøndelag og vegvesenet ber bilister være oppmerksomme på faren for vannplaning.