3. september 2017 12:11

Far og to sønner tiltalt for årelang mishandling og gjentatte overgrep

 En mann i Nordland er tiltalt for mishandling av familiemedlemmer gjennom 30 år. To sønner er i samme sak tiltalt for seksuelle overgrep mot flere småsøstre.

– Det er snakk om svært alvorlige anklager mot far, blant annet fysisk og psykisk mishandling mot familiemedlemmer i rundt 30 år. De to sønnene er tiltalt for seksuelle overgrep i et mer begrenset tidsrom, sier statsadvokat Erik Thronæs hos statsadvokatene i Nordland til NTB.

Saken startet i Alstahaug tingrett tirsdag og er omfattet av strenge restriksjoner fordi den har en så alvorlig karakter. Ingen av de tiltalte erkjenner noen form for skyld, ifølge statsadvokaten.

De to sønnene på 22 og 26 år har begge status som fornærmet i den delen av saken som føres mot deres far. Faren er hovedtiltalt i den omfattende saken. Mannen i 50-årene skal gjennom 30 år ha mishandlet sin familiemedlemmer på det groveste – ved blant annet å ha utsatt dem for slag og spark mot hodet.

Forgrep seg på søstrene

Faren er dessuten tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot en mindreårig datter da hun var under ti år gammel. De to sønnene skal han ha utsatt for vold, mishandling og trusler.

Sønnene er på sin side begge tiltalt for å ha foregrepet seg seksuelt på flere søstre. Den eldste av dem skal ifølge tiltalen ha voldtatt en av søstrene regelmessig i en seksårsperiode, og ha utsatt en annen søster for overgrep i en periode på rundt ett år. Den yngste av de tiltalte brødrene har ifølge tiltalen forgrepet seg på en mindreårig søster gjennom en snau femårsperiode.

Begge brødrene hadde materiale med barn i seksuelle situasjoner og posisjoner da politiet aksjonerte mot dem i fjor.

Lukkede dører

Saken sprakk da én av de døtrene i familien gikk til politiet med en anmeldelse mot faren. Etterforskningen viste raskt at det dreide seg om en svært omfattende sak, som handlet om seksuelle overgrep og grov mishandling over en periode på flere tiår.

I tillegg til å ha nedsatt en egen etterforskningsgruppe som kun har jobbet med denne saken, har politiet fått bistand av Kripos.

– Det har vært en svært omfattende og tidkrevende etterforskning, med en rekke avhør av de fornærmede og personer med nær kjennskap til familien, samt slekt og helsepersonell. I tillegg er det gjort omfattende beslag som er analysert og underlagt tekniske analyser, sier Thronæs.

Alstahaug tingrett har satt av seks uker til behandling av saken og har lukket dørene for publikum og underlagt pressen referatforbud for deler av saksbehandlingen. Det er flere vitner som er underlagt taushetsplikt som skal forklare seg. Referatforbudet gjelder for deres vitneprov, får NTB opplyst av retten.

(©NTB)