20. april 2017 11:59

Færre vil bli sivilingeniør ved NTNU

Søkertallene er nå offentlige og der går det blant annet frem at de klassiske masterprogrammene for sivilingeniører viser en tilbakegang:

– Det er bekymringfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområder, skriver Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU i en epost til Universitetsavisa

Det store bildet viser imidlertid at stadig flere setter NTNU øverst på lista når de søker om opptak:

Nesten 23.000 søkere har NTNU som førstevalg for studiested fra høsten – en økning på rundt en prosent fra fjoråret, og utgjør 17 prosent av landets 135.600 søkere, ifølge Universitetsavisa.