4. desember 2017 18:14

Færre psykiske problemer blant ungdom som driver med idrett

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Idrettsungdommer har færre psykiske problemer enn andre ungdommer, viser en ny studie.

Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom den psykiske helsen til ungdom og deltakelse i idrett.

– Analysene viste at nær 15 prosent av ungdommene som drev med konkurranseidrett hadde symptomer på psykiske problemer. Blant ungdom som drev med idrett, men som ikke konkurrerte, hadde nær 19 prosent slike symptomer. Blant ungdom som ikke drev med idrett, var andelen 27 prosent, skriver Folkehelseinstituttet.

Studien er basert på en spørreundersøkelse blant 20.000 ungdommer i alderen 13 til 22 år.

Forskerne lurer nå på om det kan være faktorer ved konkurranseaspektet i sport som i særlig grad er knyttet til psykisk helse.

– Vi kan bare spekulere på hvorfor det er færre psykiske problemer blant dem som deltar i konkurranseidrett sammenlignet med dem som deltar i idrett utenfor konkurranser. Kanskje er det slik at konkurransene lærer ungdom å sette mål og jobbe for å bli svært flink i noe. Men dette må undersøkes nærmere før en kan konkludere sier forsker Jocelyne Clench-Aas ved Folkehelseinstituttet.

(©NTB)