21. august 2017 08:06

Færre kjører barna til skolen

Antall elever som blir kjørt med bil til og fra barneskolene i Trondheim er redusert med 36 prosent på fire år. Høsten 2013 ble 21 prosent blir kjørt til skolen – det tilsvarte cirka 3000 av 14 000 elever i barneskolen. Våren 2017 ble 13 prosent blir kjørt til skolen – det tilsvarer cirka 1800 av 14 000 elever i barneskolen, melder Adresseavisen.