1. november 2017 21:05

F-35-flyene ett døgn forsinket til Ørlandet

De første nye kampflyene Norge har kjøpt, kommer likevel ikke torsdag. Flygingen er utsatt minst ett døgn. Foto: US Air Force / NTB scanpix

Flygingen med de tre nye norske kampflyene som skulle komme til Norge torsdag klokken 14, er utsatt i 24 timer. Grunnen er manglende tilgjengelighet på tankfly.

Beregnet ankomsttid for F-35-flyene er nå endret til fredag klokken 14, får NTB opplyst.

Det kan heller ikke utelukkes ytterligere forsinkelser, ifølge enpressemelding fra Forsvarsdepartementet.

− Etter planen skulle flyene lande i Norge torsdag rundt klokken 14. Vi fikk onsdag kveld beskjed om at de var forsinket på grunn av tanker-tilgjengelighet, sier Morten Klever, generalmajor og sjef for kampflyprogrammet.

– Vi skulle selvfølgelig hatt flyene hjem som planlagt på torsdag, men har hele tiden vært klar over at det kan oppstå forsinkelser, konstaterer han.

Flyenes ankomst til Norge markerer nok en milepæl i den norske gigantinvesteringen.

Kan bli ytterligere utsatt

Allerede på et informasjonsmøte mandag varslet Klever at det kunne oppstå forsinkelser, blant annet på grunn av vær- og vindforhold.

− Vi har hele tiden tatt høyde for at det kunne oppstå uforutsette forhold som påvirket ankomsten av flyene på Ørland. I planen for overflygingen har vi lagt inn en god sikkerhetsmargin for å være sikre på at de første tre F-35-flyene er på norsk jord under den store markeringen 10. november, sier Klever.

Under overtakelsesseremonien vil blant annet forsvarssjefen og forsvarsministeren være til stede på Ørland.

Flyr i ett strekk

De tre flyene, som rullet ut fra fabrikken for et par uker siden, flys til Ørland fra Dallas av amerikanske flygere. Flyene vil ha amerikansk merking.

Planen er å gjennomføre flygingen uten mellomlandinger og med etterfylling av drivstoff i luften. Samtidig er det tatt høyde for at flyene må kunne lande på sin ferd over østkysten av USA, Canada, Grønland, Island og Skottland ved behov, før de lander på kysten av Trøndelag. Flygingen er beregnet å ta ti-elleve timer.

Luftforsvaret tar sikte på å møte de nye F-35-flyene med F-16-fly på grensen.

Seks fly i året

Etter at de tre første flyene snart er på plass på norsk jord, er planen at det skal leveres seks fly i året fram til 2024 – tre på våren og tre på høsten.

F-16 skal fases ut fra 2019, og samme år overtar F-35 de første operative oppgavene fra dagens norske kampfly. Målet er å utstyre F-35-fly med våpen innen 2019, og da skal flyene være delvis kampklare. Først i 2025 skal de nye kampflyene være fullt ut operative med hele våpenarsenalet.

Anskaffelsen av nye kampfly har pågått i snart ti år, og det har vært bred politisk oppslutning om prosjektet. SV har imidlertid tatt til orde for å anskaffe færre kampfly for å spare noen av milliardene, mens Venstre har foreslått å fastholde bestillingen av de første 28 flyene, men faseforskyve de 18 neste flyene fem år fram i tid.

Forventet kostnad for anskaffelsen, basert på en valutakurs på 8,44, er på 81,3 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnadene.