29. januar 2020 11:32

Elevundersøkelsen: Færre elever mobbes

6 prosent av norske elever svarer at de ble mobbet i fjor. Det er den laveste andelen på 13 år, viser Elevundersøkelsen.

Det er imidlertid bare en liten nedgang fra 2018. Da oppga 6,1 prosent av elevene at de ble mobbet.

– Det er det ingen grunn til å slå seg på brystet over. Mobbetallene er fortsatt alvorlige og uakseptable. Ingen barn skal måtte gå på skolen med klump i magen, med visshet om at de aldri kan føle seg helt trygge, sier direktør Kristin Oudmayer for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

Både medelever og voksne står bak mobbingen som rapporteres. I tillegg opplevde flere digital mobbing av noen på skolen. 3,6 prosent svarer at andre elever står bak mobbingen.

– At det er så liten nedgang i mobbingen i skolen, er dramatisk for elevene og viser at den nye statsråden har en kjempejobb foran seg, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

Mobbeombud

Femteklassinger rapporterer mest mobbing. 8,5 prosent av jentene og 9,5 prosent av guttene på trinnet oppgir at de ble mobbet i fjor. Andelen som blir mobbet, avtar med alder og årstrinn.

Videre oppgir 36,1 prosent av dem som opplevde mobbing, at ingen voksne visste hva som skjedde.

– Når barn og unge har det vanskelig, trenger de fortrolige voksne. Selv for dem som ikke greier å åpne seg, kan det oppleves svært verdifullt å vite at det finnes voksne å snakke med, sier Oudmayer.

– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett til å ha en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen har tatt mange grep for å bekjempe mobbingen i skolen. Et av tiltakene er at alle fylker fikk mobbeombud i 2018. Året før ble det åpnet for at elever og foreldre kunne klage til Fylkesmannen dersom de mente at skolen ikke håndterte mobbesaker godt nok.

Over 700 saker i fjor høst

Hele 731 mobbesaker ble meldt inn til fylkesmennene høsten 2019. Det er litt færre enn første halvdel av året.

Tvedt Solberg oppfordrer kunnskapsministeren til å ta tak og innføre beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, og sette av mer penger til miljøarbeidere på skoler med særlige læringsmiljøutfordringer.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse for elever fra femteklasse til siste år på videregående. 451.184 elever svarte på undersøkelsen i fjor høst. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

(©NTB)