20. oktober 2017 09:26

Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef i Statoil

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil vil ikke benytte seg av retten til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, opplyser selskapet.

Sætre fyller 62 i februar neste år. Sætre ble utnevnt til konsernsjef i Statoil i februar 2015 etter å ha fungert i stillingen siden oktober 2014.

– Styret i Statoil har hatt et ønske om at Eldar Sætre skulle fortsette som konsernsjef. Han har som konsernsjef lyktes med å gjennomføre viktige endringer i Statoil. Han har ledet selskapet gjennom en krevende periode for industrien, og Statoil er i dag et sterkere selskap, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i en pressemelding.

– Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp, fortsetter han.

Samtidig øker Sætres grunnlønn med vel en halv million kroner til 8,767 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til en økning på 373.000 kroner i fjor som følge av det Statoil omtaler som en teknisk justering.

Sætre hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 14,16 millioner kroner. Av dette var 7,7 millioner kroner fast lønn.

Sætre vil gå av med pensjon senest når han fyller 67 år, men beholder retten til å gå av tidligere.