3. oktober 2017 12:35

Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer

Flyttingen av 30 årsverk i Landbruksdirektoratet til Steinkjer er et løft for Trøndelag, mener de borgerlige partiene. Nesten ingen ansatte i Oslo vil bli med.

De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer, meldte Trønder-Avisa tirsdag. Hovedtillitsvalgt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser at fagområdene som skal nordover er innen økonomi, areal og skog.

Den nye enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020.

– Regjeringen ønsker en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser og å være med på å bygge opp gode kompetansemiljø også utenfor de største byene. Dette er distriktspolitiske hensyn regjeringen har valgt å legge stor vekt på når vi nå har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttes fra Oslo til Steinkjer. Sammen med styrkingen av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag mener jeg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarked, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Jobber for å flytte flere arbeidsplasser

Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad påpeker overfor NTB tirsdag at flyttingen av arbeidsplasser ut av Oslo var noe de ble enig med regjeringen om i forrige stortingsperiode. Han poengterer at et tiltak som flytting av arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet gir maktspredning og mulighet for vekst i hele Norge.

Skjelstads kollega i Høyre, stortingsrepresentant Elin Agdestein, viser til at flyttingen vil styrke skogmiljøet i Trøndelag.

– De 30 arbeidsplassene som flyttes til Steinkjer er knyttet til skog og arealbruk. At Landbruksdirektoratet flytter deler av sin virksomhet til Steinkjer vil gi et mer solid arbeidsmarked og økt kunnskapsnivå knyttet til skog i Trøndelag, sier Agdestein i en melding til NTB.

Flyttingen er et ledd i avtalen om nytt inntektssystem for kommunene. De to stortingsrepresentantene forsikrer i meldingen om at også i denne stortingsperioden vil det bli jobbet for at flere statlige kunnskapsarbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

Få vil bli med på flyttelasset

Før sommeren ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte. Resultatet viste at få ønsker å flytte til Steinkjer. Bare to av 176 kunne tenke seg å flytte samme vei som arbeidsplassen. 15 prosent svarte at de var usikre, og 84 prosent svarte at de ikke vil bli med. Spørsmålene ble sendt ut til alle de 194 ansatte i Oslo–176 svarte på undersøkelsen.

– Vi hadde en intern spørreundersøkelse. De fleste var ikke interesserte i det. Det var da, nå er det en annen realitet, kommenterer Hagen tirsdag til Trønder-Avisa tirsdag.

Landbruksdirektoratet har i dag kontorer i Oslo og Alta, med til sammen rundt 230 ansatte.

(©NTB)

NTB – Fredrik Grønningsæter