24. juni 2019 13:23

Bonde i Trøndelag dømt, ga kyrne dårlig mat og slapp dem ikke ut på beite

En bonde i Trøndelag er dømt til seks måneders fengsel etter at han ga kyrne for dårlig mat, og ikke slapp dem ut på beite om sommeren.

Mannen er opprinnelig fra et annet europeisk land.

Han overtok et gårdsbruk med storfe i 2009, uten noen tidligere erfaring med slik virksomhet, skriver Rett24.

Han er dømt til seks måneders fengsel i Namdal tingrett, hvorav to måneder betinget, for manglende stell av dyrene. I tillegg forbys han inntil videre å ha produksjonsdyr i næringsmessig husdyrdrift.

Tiltalen ble tatt ut etter at Mattilsynet avdekket at dyrene var underernært på grunn av for dårlig fôr. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at bonden heller ikke sørget for at buskapen «fikk mosjon og velvære ved at han unnlot å slippe dyrene ut på beite i sommerhalvåret».

Etter storfeforskriften skal kyrne være ute på beite minimum åtte uker hver sommer.

Mannen forklarte i retten at han hadde kuttet ut kraftfôr fordi dyrene ble syke av det, og at han hadde forsøkt å kompensere med en kombinasjon av grønt gress, bananer og epler. Dette var ikke vellykket.

I dommen bemerkes det at bonden etter rettens mening skulle kvalifisere til soning med elektronisk fotlenke.