5. august 2019 11:25

Boligprisene sank med 0,7 prosent i juli etter sesongkorreksjoner

Boligprisene steg 0,7 prosent i juli, korrigert for sesongvariasjoner, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Nominelt falt prisene med 1,1 prosent i juli, som normalt er en måned med lav aktivitet i eiendomsmarkedet. Den svake utviklingen i juli må anses som en korreksjon etter en prisutvikling på forsommeren som var sterkere enn ventet, mener administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han venter at prisutviklingen blir korrigert opp i august.

– Boligprisene falt som normalt i juli. Fallet er noe større enn vanlig for juli, men utviklingen må sees i sammenheng med de foregående månedene og utviklingen i august. Trenden i boligmarkedet er fortsatt moderat prisutvikling, sa Dreyer da han presenterte Eiendom Norges månedlige prisstatistikk mandag formiddag.

Boligprisene er nå 1,6 prosent høyere enn for et år siden.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med en oppgang 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en nedgang på 1,3 prosent.

– I juli har det som normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, men vi venter at disse vil bli korrigert i august. Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at tolvmånedersveksten i de seks største byene alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avslutter Dreyer.

Sterkest tolvmånedersvekst hadde Bodø med 4,5 prosent, mens Drammen hadde den svakeste veksten, med en nedgang på 0,8 prosent.