16. oktober 2017 10:15

Ny beboer i Trondheim kommunes forfatterbolig Adrianstua

Forfatter Rune F. Hjemås fra Trondheim overtar leiekontrakten i forfatterboligen Adrianstua fra 1mai 2018.

Trøndersk Forfatterlags stipend- og opptakskomite går inn for at trondhjemmer og forfatter Rune F. Hjemås skal tilbys å bo i forfatterboligen Adrianstua i Trondheim neste femårsperiode.

Hjemås overtar boligen sammen med sin samboer Heidi-Anett Haugen etter Mathias R. Samuelsen og Maren Berg Grimstad fra 1. mai 2018.

Rune Fånes Hjemås (35) har gitt ut kortprosa, noveller og en diktsamling, foruten en rekke tekster i ulike aviser og tidsskrift.

I tillegg holder han også skrivekurs for ungdom.

Hjemås har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt utdannelse fra Skrivekunstakademiet i Bergen.

Sammen med Mathias Samuelsen startet Hjemås i 2013 forlaget og tidsskriftet Beijing Trondheim, og har i fellesskap med Samuelsen også holdt flere skrivekurs for ungdom i Trondheim.

Trøndersk Forfatterlag mener Hjemås vil kunne videreføre Adrianstua som et vitalt sted for byens forfattere. Hjemås ser for seg stedet som et naturlig samlingspunkt både for byens forfattere og andre kunstrelaterte aktiviteter og arrangementer.

Det er Trondheim kommune som eier Adrianstua, men det er forfattermiljøet ved Trøndersk forfatterlag som velger ut hvem som skal bo der. Ordningen startet opp i 1997, og Hjemås er den femte beboeren siden da.

I denne søknadsrunden kom det inn i alt 8 søknader om å få benytte boligen.