3. september 2017 19:50

Avviser at USA ønsker å bygge hangarer i Norge

USA ønsker å bygge hangarer i Norge for sine P-8A Poseidon overvåkingsfly, skriver nettstedet aldrimer.no. Regjeringen avviser påstanden.

I forrige uke besøkte en amerikansk delegasjon både Andøya og Evenes. Da ga delegasjonen uttrykk for at USA per i dag foretrekker Andøya som lokaliseringsvalg for framtidige MPA-tokt i nord, ifølge nettstedet Aldrimer. Dette avvises av Forsvarsdepartementet.

– Nettstedet aldrimer.no har ikke dekning for sine påstander når de hevder å vite hva amerikanerne mener om forholdene på Evenes. Det er helt riktig at vi til stadighet mottar besøk fra våre allierte som sonderer muligheter for samarbeid, noe vi også gjorde sist uke. Besøket fant sted fra 21. t.o.m. 24. august, med to dager på hvert av stedene. Hensikten med besøket var innledende analyser, og ingen beslutninger om eventuell støtte er tatt. Ifølge amerikanske myndigheter foreligger det heller ingen planer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til NTB.

Bekrefter besøket

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har bekreftet besøket , uten å ville gå inn på formålet med og utfallet av besøket.

– Vi har hatt et besøk av en amerikansk delegasjon på Andøya og Evenes. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer, skriver hovedkvarterets pressetalsmann, major Brynjar Stordal, i en epost til nettstedet.

– Vil bygge hangarer

Andre forsvarskilder opplyser ifølge Aldrimer at delegasjonen fra USA primært ønsket å undersøke muligheten for å bygge hangarer for amerikanske P-8A overvåkingsfly i Norge. Andøya nevnes som et mulig sted.

Departementet avviser dette.

«I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen vurderer amerikanske myndigheter for tiden hvordan de kan støtte alle europeiske allierte, blant annet med infrastruktur, gjennom det såkalte European Reassurance Initiative. Amerikanske myndigheter har vært på besøk på flere steder i Norge, og besøket til Evenes og Andøya i forrige uke var en oppfølging av et tilsvarende besøk i fjor. Norge har lang tradisjon for å ta imot allierte maritime patruljefly på norske baser. Når oppmerksomheten om Nord-Atlanteren nå øker, ønsker Norge også å videreføre dette. Amerikanerne har naturligvis ikke ytret noen preferanser knyttet til norsk basestruktur.», skriver forsvarsministeren.

Amerikanske fly i Norge

I det norske Luftforsvaret skal P-8A Poseidon erstatte dagens P-3C Orion overvåkingsfly.

Tre amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly som har vært i Norge siden tidligere i august, blir værende i Norge inntil videre, ifølge FOH.

Flyene har til nå benyttet Bodø flystasjon som base, men i helgen begynte den amerikanske marinen å flytte dem til Andøya.

(©NTB)