25. oktober 2017 11:08

Avskjediget politimann anker til Høyesterett

Den tidligere politimannen Stein-Robin Kleven Bergh gikk rettens vei for å forsøke å få jobben tilbake, men fikk ikke medhold. Nå havner saken i Høyesterett.

Sivile saker slipper sjelden gjennom til Høyesterett, men politimannens advokat mener saken er av så stor prinsipiell betydning at den bør avgjøres der.

– Vi mener avskjedigelsen av Stein-Robin Kleven Bergh som politimann er veldig egnet for Høyesterett. Den reiser et prinsippspørsmål som landets øverste domstol bør avklare, og derfor har jeg også tro på at den vil bli behandlet, sier advokat Hugo Rolf Hansen i Advokatfirmaet Elden til Glåmdalen.

Han sier anken trolig vil bli sendt denne uka, og at ankeutvalget trolig vil ta en avgjørelse før jul. Dersom Høyesterett velger å ta saken, kan ankerettssaken komme opp på nyåret.

Bergh, som også er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet i Hedmark, gikk til sak mot staten fordi han mente avskjedigelsen av ham i 2015 var ugyldig.

Han fikk sparken etter å ha lagt ut flere kontroversielle innlegg på Facebook, samt å ha likt eller delt innlegg som mange oppfattet som problematiske og rasistiske. Han kom også med utfall mot politikere, blant annet omtalte han daværende statsminister Jens Stoltenberg som «krapylet».

Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen. I slutten av september falt det dom i Borgarting lagmannsrett, og politimannen tapte saken der også.

(©NTB)