8. november 2017 21:38

Ingen asylstans nå – men justeringer kan komme

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre etter møtet der de parlamentariske lederne der de diskuterte innstramninsgforslagene i asylpolitikken med statsministeren og integreringsministeren.. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan slik SV ønsker, får ikke flertall i Stortinget. Men endringer i asylpolitikken kan komme i løpet av året.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vender tommelen ned for forslaget fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan.

– Det er ikke grunnlag i dag for å stoppe all retur for dem som etter individuell vurdering har fått avslag på sin asylsøknad, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi tar stilling til dette spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling. Derfor støtter vi ikke SVs forslag på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Grundige redegjørelser

Tidligere onsdag møtte både utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget etter at opposisjonen tirsdag ba om en redegjørelse av sikkerhetsvurderingene i Afghanistan.

Støre slår fast at Stortinget må forholde seg til budskapet fra de to statsrådene, der Listhaug blant annet advarte om at Norge kan bli en «frihavn» for asylsøkere fra Afghanistan:

– Vi har vært opptatt av å få forsikringer om at situasjonen i Afghanistan tillater retur. Derfor kalte vi inn to statsråder som begge ga grundige redegjørelser. De må vi feste lit til. De som er forfulgt eller står i fare for å bli forfulgt ved retur, får beskyttelse i Norge. Men hvis ikke det er tilfelle, må de returneres. Ellers rokker vi ved hele asylinstituttet, og vi kan også sende signaler til en verden der mange mennesker er i bevegelse om at de kan søke til Norge – og det ønsker vi ikke, sier han til NTB.

Signaleffekten

Også Senterpartiet deler bekymringen om signaleffekten ved å si ja til SVs forslag nå, men parlamentarisk leder Marit Arnstad kom samtidig med en klar oppfordring til regjeringen:

– Ha respekt for arbeidet som pågår i Stortinget. Regjeringen må ikke eskalere eller piske opp stemningen når det gjelder antall utsendelser, sa hun.

Glem det, var den indirekte beskjeden fra Listhaug:

– Jeg kommer ikke til å påvirke utsendelsene verken den ene eller den andre veien. De går som normalt, uten innblanding fra meg, inntil et vedtak er fattet i Stortinget om noe annet, sier hun.

Kan bli endringer

Selv om hasteforslaget ikke får flertall, kan det likevel bli endringer eller justeringer når saken behandles langs et mer formalisert spor i Stortingets kommunalkomité. Der ligger det flere forslag til behandling.

Greni sier at Sp vil se på praksisendringer knyttet til enslige mindreårige og mennesker med midlertidig opphold. Det inkluderer både det opprinnelige forslaget fra SV, MDG og Rødt om stans i returer til Afghanistan og forslaget fra Ap om å innføre såkalte sårbarhetskriterier.

Støre sier til NTB at antall midlertidige er blitt for høyt.

– Derfor vil vi forsøke å danne flertall i Stortinget for forslaget fra vårt landsmøte om å innføre sårbarhetskriterier, som den enkelte vil bli vurdert etter, sier han.

Eget Venstre-forslag

I mellomtiden har Venstre varslet at de vil fremme et forslag under hastedebatten tirsdag om stans i utsendelse av barn som kom alene om som henvises til internflukt – en slags «SV light»-stans. Det blir lunkent mottatt av Sp og Ap – som likevel vi se forslaget før de endelig tar stilling.

Venstre tar også til orde for å gjeninnføre den såkalte rimelighetsvurderingen som regjeringen fikk fjernet i 2016 ved hjelp av Sp og Ap.

– Når vi ser at det er de mest sårbare som ble rammet av denne endringen, håper vi Ap og Sp vil snu, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson Ketil Kjenseth til NTB.

Støre sier endringen ble gjort under forutsetning av at denne gruppen ville bli fanget opp av andre kriterier.

– Det har i liten grad skjedd. Derfor sier vi at vi må ha grundigere sårbarhetskriterier for å vurdere den enkeltes situasjon i hjemlandet. Det kan få ned det høye antallet midlertidige, uten at vi rokker ved hovedprinsippet om at de med krav på beskyttelse får bli i Norge, sier han.