15. november 2017 22:27

Asylsøker dømt for voldtekt av 15 år gammel gutt

En asylsøker i 20-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for voldtekt av en 15-år gammel gutt.

Før voldtekten ble den domfelte uttrykkelig advart mot å ta imot besøk fra barn, skriver Aftenbladet.

Den fornærmede og hans venner var imidlertid ofte på besøk hos domfelte. Dagen da voldtekten skjedde, oppsøkte fornærmede domfelte alene.

I dommen opplyses det at mannen har fått avslag på sin asylsøknad. Han ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel av Jæren tingrett, men dømmes nå til en mildere straff.

Det skyldes at juryen i lagmannsretten mener det ikke er tilstrekkelig bevis for at voldtekten omfattet samleie.

Domfeltes forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad, sier til Aftenbladet at klienten er fornøyd med at juryen svarte nei på spørsmålet om voldtekt til samleie.

– Min klient fastholder fremdeles at han heller ikke har begått voldtekt til seksuell handling. Han fastholder også at lagmannsretten tar feil når de kommer til at han var over 18 år på gjerningstidspunktet. Videre mener han at det er utmålt en for streng straff, sier han.

Han legger til at dommen blir vurdert anket.

(©NTB)