12. september 2019 17:34

Arbeiderpartiet tapte 124.477 stemmer

I alt 664.693 velgere stemte på Arbeiderpartiet i kommunevalget, ned fra 789.170 stemmer for fire år siden.

Det viser den endelige stemmetellingen.

Arbeiderpartiet fikk dermed en oppslutning på 24,8 prosent i kommunevalget, ned 8,2 prosentpoeng fra 2015.

I absolutte tall fikk Arbeiderpartiet 124.477 færre stemmer enn i 2015.

I motsatt ende fikk Senterpartiet 386.346 stemmer, 183.158 flere enn i 2015. Senterpartiet har økt sin oppslutning med 5,9 prosentpoeng til 14,4 prosent.

Det ble avlagt 2.706.035 stemmer i kommunevalget i 2019, mot 2.407.855 for fire år siden.

Valgdirektoratet tar forbehold om at enkelte kommuner ennå ikke er ferdig med det formelle valgoppgjøret. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan komme noen mindre endringer i stemmetallene. Men alle kommuner har nå gjennomført endelig telling.