8. februar 2017 10:18

Åpent foredrag med Odd Reitan om verdibasert ledelse på Pirsenteret

Odd Reitan snakker om verdibasert ledelse under et åpent arrangement på Pirsenteret 14 februar klokka 1430.

Under arrangementet som heter «Påfyll på Piren» får du blant annet høre Odd Reitan snakke om hvordan Reitangruppen i sine syv land bruker verdibasert ledelse som et verktøy for å skape en kultur hvor folk er involvert, tar gode beslutninger og gjennomfører.

Mer informasjon og påmelding