8. september 2017 08:50

Ap lover makspris og kvalitetsløft for SFO

Endret til at Ap lover en makspris et sted mellom 1.500 og 2.400 kroner. 

Foreldrene i de dyreste SFO-kommunene betaler i dag 34.000 kroner mer i året enn i de billigste. Uholdbart, mener Ap, som  lover makspris hvis de vinner valget.

En sammenligning som Stortingets utredningsseksjon har gjort på oppdrag fra Arbeiderpartiet (Ap), viser store forskjeller på hvor mye landets foreldre må betale for å ha barn på Skolefritidsordningen (SFO) eller Aktivitetsskolen (AKS).

Det skiller hele 34.000 kroner i året mellom landets dyreste og billigste kommune, ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem. I landets dyreste SFO-kommune Rana i Nordland må foreldrene ut med hele 3.742 kroner i måneden for å ha et tilbud på 20 uketimer i elleve av årets måneder. I landets billigste kommune, Åmot i Hedmark, betaler foreldrene kun 614 kroner måneden for det samme. Landssnittet ligger på 2.400 kroner i måneden viser kartleggingen.

Makspris

– Vi har visst at det er store forskjeller på kvalitet og økonomi på SFO-tilbudet, men denne rapporten viser at de forskjellene kan være ganske så enorme, og det kan ha mye å si for en fattig families lommebok, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.

Hun tror forskjellene mellom kommunene kommer av at det aldri har vært uttrykt en klar politisk forventning verken til pris eller innhold på SFO. Nå går partiet til valg på å innføre makspris og nasjonale krav til kvalitet på SFO i løpet av neste fireårsperiode.

Tajik sier partiet ikke har konkludert når det gjelder summen, men at den trolig vil ligge et sted mellom 1.500 kroner og landssnittet på 2.400 kroner. Partiet vil også vurdere å innføre søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i SFO. Hvor mye disse tiltakene vil koste staten og kommunene, har ikke partiet klare tall på.

Krav til innhold

Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.

– Samtidig skal det være tid til frilek og rom for lokal tilpasning, men dette betyr at du som forelder får mer forutsigbarhet når det gjelder tilbudet ungene dine får på SFO. Vi vet det er store variasjoner i dag, noen steder fungerer det kjempebra, mens andre steder opplever foreldre at SFO nærmest er en oppbevaringsplass for ungene, sier Tajik.

Ap vil også gjenoppta en kartlegging av kompetansen hos dem som jobber på SFO, en kartlegging som dagens regjering avsluttet.

– Vi trenger en oversikt over hvilken kompetanse som er representert der i dag, og vi mener de som jobber på SFO bør ha en kompetanse som er relevant for det tilbudet ungene skal få, sier Tajik.

Avviser heldagsskole

Tajik understreker at Ap ikke jobber mot en obligatorisk heldagsskole, og at SFO-tilbudet fremdeles skal være frivillig.

– Samtidig vet vi at det er veldig mange familier som benytter seg av SFO i dag uten at tilbudet har den standarden man kan forvente, sier hun.

– Kan det ikke bli et potensielt nytt klasseskille i fremtiden dersom SFO-barna får enda mer leksehjelp og skolenære læringsaktiviteter enn dem som ikke går der?

– Det er en utfordring vi ser, og som vi ønsker å unngå. Derfor er det viktig at vi har en makspris som er lav, som gjør at flest mulig kan delta, og at vi har gode ordninger for søskenmoderasjon, sier Tajik.

Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid.

(©NTB