6. oktober 2017 14:21

Ap vil ha Eva Kristin Hansen fra Trondheim som stortingspresident

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet utfordrer Høyres sittende stortingspresident Olemic Thommessen og fremmer Eva Kristin Hansen som motkandidat.

– Jeg er ønsket av partiet mitt, og jeg er veldig glad for å være kandidat for Arbeiderpartiet. Så er vel sjansen for å bli valgt noe usikker, sier Hansen til NTB.

Venstre og KrF har langt på vei signalisert at de uansett vil stemme sammen med regjeringspartiene, noe som i så fall vil sikre en ny periode for Thommessen.

Ønsket samlende

Det hører med til sjeldenhetene at det fremmes en motkandidat når Stortinget skal stemme over hvem som skal være stortingspresident – en stilling som i rang står som nummer to etter kongen.

– Vi hadde i det lengste håpet at Høyre ville finne fram til en kandidat som kunne være samlende. Altså at flertallet fremmer en kandidat som også mindretallet kunne slutte seg til, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han viser til den sterke kritikken fra et samlet Storting mot presidentskapet før sommeren knyttet til overskridelsene i byggesaken.

– Nå hadde Høyre muligheten til å finne fram til en ny kandidat. Når de likevel fremmer forslag på den sittende presidenten, kan ikke vi være med på det, sier Støre.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at han ikke har noen kommentar til at Ap fremmer eget forslag på stortingspresident.

Eneste kvinne

Eva Kristin Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar altså fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Hun har vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen og energi- og miljøkomiteen.

Hansen sier til NTB at det ikke er bra at hun ligger an til å bli eneste kvinne i presidentskapet.

– Det er ganske spesielt med tanke på Stortingets ansikt utad at samtlige partier bortsett fra Ap fremmer forslag på menn. Også internasjonalt er det bemerkelsesverdig, sier Hansen.

Venstres leder Trine Skei Grande ville fredag ettermiddag ikke endelig bekrefte om de fremmer forslag på sitt eget partis Abid Raija til presidentskapet, noe som i så fall vil innebære en forrykking av kjønnsbalansen – ned til en kvinne og fire menn.

MDG og SV

I forkant av det konstituerende stortingsmøtet lørdag melder SV og Miljøpartiet De Grønne at de kommer til å stemme for Arbeiderpartiets kandidat:

– SV er glad for at Ap har bestemt seg for å stille motkandidat. Vi er overrasket og skuffet over at Høyre foreslår gjenvalg av den sittende presidenten, all den tid det er tradisjon for at det fremmes en samlende kandidat, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Stortingsrepresentant Une Bastholm for De Grønne er bekymret over kjønnsbalansen i presidentskapet, og MDG vil derfor stemme for Hansen. MDG har tidligere vært skeptisk til Thommessen, men stemte ikke for mistillit mot ham før sommeren.