17. februar 2017 08:59

Ansatte ved St. Olavs utsatt for vold og trusler

Mange ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim opplever vold og trusler fra pasienter og pårørende på jobb.

I løpet av 2016 ble det meldt om 560 slike hendelser innen psykisk helsevern, og 80 ved den somatiske delen av sykehuset, skriver Adresseavisen.

– Vi skal sikre våre ansatte bedre, og setter i verk flere tiltak, lover sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Sykehuset får stadig flere meldinger om aggressiv opptreden fra pasienter og pårørende. Tidligere var dette stort sett et problem innen psykisk helsevern, men nå skjer det også i økende grad ved andre sykehusavdelinger.

– Dette kan være meget alvorlige hendelser med fare for liv og helse, sier Kvernmo til avisa.