21. september 2017 16:04

Akuttinnleggelser i helgene ender oftere med død

Det er lavere sjanse for å overleve hvis man blir akuttinnlagt på et norsk sykehus i helgen enn på en hverdag, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har i en studie sett på hvor mange som er i live 30 dager etter akuttinnleggelse på sykehus, melder NRK.

Av 849.142 akuttinnleggelser over en periode på fem år, endte rundt 1.400 flere med død innen 30 dager når pasienten ble innlagt på en helgedag enn på en hverdag.

– Forskjellen er ganske liten, under én prosent. Men den er statistisk signifikant. Det betyr at den ikke kan skyldes tilfeldigheter, sier seksjonsleder Jon Helgeland ved seksjon for kvalitetsmåling i Folkehelseinstituttet (FHI).

Rapporten viser at det er «tryggest» å bli innlagt på en tirsdag, onsdag eller torsdag. FHI skal nå se nærmere på datamaterialet og se om de kan finne årsaken til forskjellene.

– Dette kan skyldes forhold ved sykehuset. For eksempel kan lavere bemanning i helgene påvirke kvaliteten på behandlingen, sier Helgeland til NRK.

Professor og leder ved seksjon for pasientsikkerhet på Haukeland universitetssjukehus avviser at kvaliteten på behandlingen er dårligere i helgene. Han tror det er høyere terskel for å bli innlagt i helgene.

– Det er færre pasienter som blir innlagt, og disse er ofte sykere enn pasienter som havner på sykehus andre dager i uka, sier han.