5. august 2019 11:26

800 flere søkere til yrkesfag i årets opptak til videregående skole

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener det er gode nyheter at 800 flere søkere har valgt yrkesfag, og at fagene fortsatt er populære.

– I år er det 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, og det er gode nyheter at yrkesfagene fortsetter å være populære, sier Sanner i en pressemelding.

Til første året på videregående skole utgjør yrkesfagene 51 prosent av søkerne i årets søkertall. Det tilsvarer 800 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende, ifølge kunnskapsdepartementet.

Regjeringen ønsker at flere skal velge yrkesfag, og har derfor satt i gang flere tiltak, ifølge Sanner.

– Det er like viktig på ha et fagbrev som å ha en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag. Rekordmange yrkesfagelever har også fått læreplass, og flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning, sier han.

Samtidig er det positivt at mange har fått innfridd førstevalget sitt til videregående opplæring, mener kunnskapsministeren.

92 prosent av søkerne til skoleplass i videregående opplæring har på landsbasis fått tilbud. Det er imidlertid noen fylkesvise forskjeller. 95 prosent har fått tilbud i Østfold og Vest-Agder, mot 89 i Hordaland.

Andelen som har fått førstevalget sitt innfridd, er på landsbasis 86 prosent, mens det varierer fra 81 prosent i Buskerud til 89 prosent i Trøndelag og Vest-Agder.