4. april 2019 23:47

507 asylsøkere til Norge første kvartal

Det kom 507 asylsøkere til Norge i første kvartal i år. Det er vel 50 flere enn i samme periode i fjor.

Om lag 20 prosent av asylsøkerne som er kommet til Norge hittil i år, er fra Syria. Tyrkere er på andreplass med 57 søkere, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet inn søknader fra borgere fra mer enn 60 ulike land.

Rundt 150 av asylsøkerne i år er barn, men de fleste kommer sammen med familien. Bare 32 av asylsøkerne i årets tre første måneder har oppgitt at de er enslige mindreårige.

Ved utgangen av tredje kvartal bodde det vel 3.400 asylsøkere på norske asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad eller svar på anke på avslag.