3. september 2017 15:35

50 tonn reinsdyrkjøtt skal destrueres

Viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet obduserer et reinsdyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken. Simla ble skutt på Nordfjella, et område hvor det tidligere er påvist skrantesyke blant villreinen. Mattilsynet går inn for å avlive samtlige av villreinen i området for å forhindre smitte til tamrein. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det er ikke praktisk mulig å bruke dette kjøttet, sier Petter Braaten i Statens naturoppsyn til NRK.

Braaten sier det handler om regler fra Mattilsynet.

– For at kjøttet skal kunne benyttes til offentlig forbruk, altså at kjøttet kan selges, må de slaktede dyrene være inne til slaktemottak innen én time etter skuddet. De som kjenner Nordfjella skjønner at det er bortimot umulig å få til, sier Braaten.

Dersom en legger til grunn 300 kroner per kilo for kjøttet, er verdien på det som skal kastes 15 millioner kroner.

Nordfjella, som strekker seg over seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, er et av de to områdene i Norge der det er påvist skrantesyke. Det andre området er Selbu i Sør-Trøndelag, der sykdommen er påvist i elg. Ekspertene frykter at skrantesyken kan spre seg til tamrein og andre hjortedyr. For å stanse spredningen er det besluttet at hele villreinstammen på 2.200 dyr skal utryddes.

Den ordinære reinjakten, som kan bli den siste i Nordfjella på 15 år, varer fram til 31. oktober. I løpet av den perioden håper Statens naturoppsyn at jegerne feller 800 til 1.000 dyr. Etter det blir det satt inn statlige jaktlag som skal ta dyrene som er igjen, og det er kjøttet fra disse som skal kastes.