28. november 2017 10:43

50.000 mennesker i Norge har opplevd matmangel – de fleste er under 30 år

Om lag 150.000 mennesker i Norge har opplevd ikke å ha nok mat det siste året, viser en ny studie om matmangel. Flest av dem er i aldersgruppen 18–29 år. 

– Det er unge mennesker uten fast inntekt som er mest utsatt for å bli rammet av alvorlig matmangel, sier forsker Silje Elisabeth Skuland til Vårt Land.

Skuland står bak en studie om matmangel som er gjennomført av Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Studien viser at omkring 3 prosent av befolkningen opplyser at de ofte eller noen ganger mangler mat. De aller mest utsatte er arbeidssøkende, hjemmeværende, deltidsansatte og studenter.

Ifølge studien er lav inntekt ofte, men ikke nødvendigvis årsaken til matmangel, da mange nordmenn eier store verdier. Skuland trekker fram flere overraskende funn i studien:

– Eldre mennesker på trygd er ikke utsatt for alvorlig matmangel. De ser ut til å ha lært seg å disponere trygden, men det er ikke sikkert at de har et sunt kosthold. Et annet moment som overrasket, er at tallet på nordmenn som rapporterer alvorlig matmangel, er stabilt.

(©NTB)