12. desember 2017 13:03

417 utviste tvangsutsendt fra Norge i november

 Politiet uttransporterte 417 personer fra landet i november. 146 av dem var ilagt én eller flere straffereaksjoner.

Så langt i år er det uttransportert 5.009 personer, en nedgang på 31 prosent fra i fjor, ifølge statistikk fra Politiets utlendingsenhet (PU).

– I november ble 23 mindreårige uttransportert. Av disse var 22 del av familier, og én var enslig mindreårig, skriver PU i sin gjennomgang av tallene.

Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i 2017 hadde flest statsborgerskap fra Romania (19 prosent), Polen (13 prosent) og Litauen (10 prosent).

Av de 5.009 som er tvangsutsendt i år er 3.721 uttransportert i kategorien bort- og utviste, 856 i kategorien avslag asyl, og 432 i kategorien Dublin.

(©NTB)