15. november 2019 11:11

338 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i oktober

Til sammen er 3.518 personer uten lovlig opphold i Norge sendt ut av politiet i årets ti første måneder. Det tilsvarende tallet på samme tidspunkt i fjor var 4.323, noe som er en nedgang på 19 prosent.

En tredel av de tvangsutsendte i år, 1.198 personer, var ilagt en eller flere straffereaksjoner i Norge, viser nye tall fra Politiets utlendingsenhet (PU), som har det nasjonale ansvaret for tvangsretur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Av de straffede som er blitt uttransportert så langt i år, hadde 17 prosent rumensk statsborgerskap, mens 12 prosent var fra Polen og 10 prosent fra Litauen.

De som er tvangsutsendt av norsk politi i år, tilhører over 130 ulike nasjonaliteter, og de er transportert til mer enn 120 land. Landet de utviste blir sendt til, er ikke nødvendigvis hjemlandet.

Ukrainere toppet listen over nasjonaliteter med 261 personer, fulgt av 218 russere og 217 rumenere. Samtidig toppet Sverige listen over land utlendingene ble sendt til med 389 utsendelser, til tross for at få av de tvangsutsendte var svenske borgere. 219 personer er sendt til Romania og 216 er sendt til Ukraina.

(©NTB)