6. september 2017 22:25

Over 2.100 mennesker står i sykehjemskø

Foto: Frank May / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie har skaffet oversikt over sykehjemskøen i halvparten av landets kommuner og kommet til 300 i kø. Ifølge TV 2 venter sju ganger så mange.

I valgkampen for fire år siden lovet Høyre å innføre et ventelistesystem som skulle gi full oversikt over ventelister på sykehjem i norske kommuner.

Det har tidligere ikke vært lov å sette folk på venteliste til sykehjemsplass.

– Regjeringen har innført ventelister for å gi mer forutsigbarhet og trygghet for pleietrengende og deres pårørende, sier Høie (H) til Aftenposten.

Fem dager før valget kunne Høie endelig presentere det første tallet, på 300 personer som står på venteliste. Høie sitt tall er imidlertid basert på lister i under 200 kommuner og bare dem som venter på langtidsplass.

TV 2 har hentet inn tall fra alle landets kommuner og alle typer sykehjemsplasser. Dermed blir totalen sju ganger høyere enn Høies tall, 2.121 mennesker står i ulike køer. 685 venter på langtidsplass, 579 på korttidsplass og 857 personer har vedtak om omsorgsbolig med heldøgnspleie.

– Tallene vil bli mest interessante å følge over tid. De vil svinge litt fra gang til gang. Det er først når man har fått en tidsserie man kan følge med om man er i rute med å bygge nok plasser, sier Høie til avisen.

Halvparten av alle vedtak om langtidsopphold i sykehjem, iverksettes i løpet av 15 dager, ifølge SSB. De største kommunene er tregest.

(©NTB)