25. oktober 2017 15:44

196 barn født under transport i fjor

196 barn ble født under transport i fjor mens 176 barn ble født uplanlagt hjemme, viser årsrapporten fra Medisinsk fødselsregister.

Spørsmål om nedlegging av fødesteder ville føre til flere fødsler under transport, har vært gjenstand for debatt. Antall slike fødsler lot til å ha steget fra 103 i 2015 til 196 i 2016.

Men Medisinsk fødselsregister forklarer den tilsynelatende økningen med at de har lagt om klassifiseringssystemet som gjelder opplysninger om fødested.

Registeret har gått gjennom tilfellene som var markert med «Annet og ukjent sted» for å kvalitetssikre tallene.

– En stor andel av de med fødested «Annet/ukjent» er derfor blitt reklassifisert som transportfødsler, opplyser fødselsregisteret til NTB.

Foreløpig omfattes tall fra 2016 og 2017, men registeret vil gå gjennom fødselsmeldinger fra tidligere år for å oppdatere opplysningene.

Gjennomsnittet for hele landet var i fjor 3,3 fødsler under transport per 1.000 fødsler. Troms var det eneste fylket som ikke hadde noen fødsler under transport i 2016.

Stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har forsket på fødsler utenfor sykehus. Gunnarsson mener hovedårsaken til de høye tallene er sentraliseringen av fødeomsorgen.

– For om lag 40 år siden var det om lag 160 fødeinstitusjoner i Norge. I dag er det 45. Det er ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon, og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større, sier han til Aftenposten.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.

(©NTB)