28. november 2017 11:34

151 overgrepssaker i Tysfjord: 43 voldtektssaker, 40 omhandler seksuell omgang med barn under 14 år

Drag er et av stedene i Tysfjord kommune som knyttes til den omfattende overgrepssaken. Politiet har etterforsket over 120 overgrepssaker mot barn. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.
Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, opplyser Nordland politidistrikt.

Av de 43 voldtektssakene dreier de fleste seg om grove seksuelle overgrep mot barn og voksne. Også i de 40 sakene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekt.

Politiet opplyser at det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord.

Gjennom avhør av de involverte fremkommer det også at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

Etterforskningen har vist at 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

– Modige

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen. Etter halvannet år er prosjektet nå avsluttet.

Politiet understreker at selv om mange av sakene ligger langt tilbake i tid, og selv og mange av dem er blitt henlagt på grunn av foreldelse, så har alle de fornærmede gitt viktige bidrag til etterforskningen. Politiet takker nå alle dem som har valgt å stå fram med sin historie – både offentlig og ved å komme til politiet.

– Vi er klar over at det har vært svært krevende for de fornærmede, og de har vært modige som har fortalt sin historie, sier politimester Tone Vangen.

Politiet beklager

Hun innrømmer at politiet opp gjennom årene har gjort en altfor dårlig jobb med å ivareta innbyggerne i Tysfjord. Spørsmålet er om også andre etater rundt kommunen burde ha avdekket og bidratt til å avverge overgrep i årenes løp.

– Jeg skal ikke svare for andre etater, men jeg ser at den jobben som politiet har gjort fram til juni 2016, ikke har vært god nok. Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier Vangen.

Politimesteren understreker samtidig at politiet for 20–30 år siden jobbet under helt andre betingelser enn i dag og at politiets forståelse og kompetanse knyttet til seksuelle overgrepssaker er betydelig styrket.

Gjenstår mye arbeid

Til tross for mange anmeldelser, opplyser Vangen at politiet har mottatt kun et fåtall nye anmeldelser fra barn og ungdom som fortsatt er bosatt i Tysfjord. Mange av de fornærmede har i dag forlatt Tysfjord og etablert seg andre steder i landet, mens de fleste mistenkte fortsatt bor i kommunen.

Politiet fastslår nå at de mest sårbare personene er jenter som ble utsatt for overgrep fram til de var 15–16 år gamle.

Selv om politiet nå avslutter Tysfjord-saken som et prosjekt, gjenstår det fremdeles mye arbeid. Politiet utelukker ikke at det kan komme nye overgrepssaker og dermed nye siktelser.

– Før vi kan slå oss til ro med at det ikke finnes flere nye overgrepssaker, så må vi jobbe enda tettere opp mot barnehage, skole, helsesøster, allmennlege, barnevern og andre som eventuelt kan fange opp bekymringer, understreker Vangen.

– Mitt store ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi. Et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, sier politimesteren.