12. desember 2017 13:02

Over 100 barn undersøkt for kjønnslemlestelse – ingen funn

Siden 2008 er det gjort 120 kontrollundersøkelser av barn født i Norge for å vurdere om de er blitt kjønnslemlestet. Ingen av dem var det.

Bortsett fra ett tvilstilfelle, ble det ikke påvist at noen av barna er blitt kjønnslemlestet i de rettsmedisinske undersøkelsene som er gjort fra 2008 og fram til i dag, skriver Bergens Tidende , som har hentet ut tall fra Haukeland universitetssjukehus.

Overlege på Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland, Claus Møller, har utført de fleste slike undersøkelser av barn i Bergen. Han sier det er en falsk forestilling om at dette foregår i det skjulte i Norge og utlandet i det hele tatt.

– Noen undersøkelser har vist at barnet har blitt omskåret før barnet kom til Norge. Men i tilfellene av barn født i Norge er det ikke påvist omskjæring, sier han.

Ved grov kjønnslemlestelse kan den som utfører inngrepet, straffes med fengsel i inntil 15 år. Foreldrene kan også bli straffet dersom det hadde vært mulig å hindre omskjæringen.

Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), sier at han er blitt kontaktet av flere fra det somaliske miljøet som opplever å bli mistenkeliggjort.

– Jeg har hatt fedre på telefonen som gråter og sier forholdet med datteren deres er ødelagt fordi barnet blir redd som følge av undersøkelsen, og tror foreldrene skal skade dem, sier han til BT.

Han mener bekymringsmeldingene, som er bakgrunnen for at barna blir undersøkt, bygger på fordommer og uvitenhet.

(©NTB)