24 KJAPPE
14. februar 2020 10:00

Bankene økte renteinntektene med åtte milliarder kroner i fjor

Bankene tjente i fjor 90,3 milliarder kroner i rente. Det er en økning på åtte milliarder kroner fra 2018.

Bankenes rentenetto, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, endte i fjor på 90,3 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dermed økte nettoen med 8,9 prosent fra 2018. Årsaken til økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene.

I løpet av 2019 økte Norges Bank styringsrenta fra 0,75 prosent ved begynnelsen av året til 1,5 prosent ved årets slutt. Det gjorde at bankene også satte opp sine utlånsrenter.

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Totalresultatet var 61,8 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde minus 0,6 milliarder kroner.

(©NTB)

13. februar 2020 10:55

Tesla tilbakekaller 1.000 biler i Norge

1.000 norske biler av typen Model X tilbakekalles av Tesla. 15.000 biler er også tilbakekalt i Canada og USA.

Årsaken er et potensielt problem som kan føre til at et servostyringen ikke fungerer, noe som kan føre til at det blir vanskeligere å styre, skriver E24.

Bilene er trygge å kjøre i mellomtiden, opplyser kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

– Vi har kontaktet eierne det gjelder i Norge, og straks vi får inn deler, så blir de kalt inn til service, sier Roland.

Til sammen er det rundt 50.000 Tesla-biler i Norge.

(©NTB)

13. februar 2020 10:51

Tine vurderer å legge ned flere meierier – 150 kan miste jobben

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlige med de ansatte om at nedleggelse kan bli et tema, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

Klokken 8.30 torsdag ble 149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg informert på allmøter om at jobbene deres kan stå i fare. De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene.

Det kan bety at ett eller flere av meieriene legges ned, men det kan også bety at Tine kommer fram til at de vil investere i anleggene.

Skal spare én milliard

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Årsaken er blant annet at melkeforbruket blant nordmenn har falt kraftig i mange år. De siste 40 årene har melkeforbruket falt med over nesten 100 liter per nordmann. Bare i løpet av de siste ti årene har det årlige forbruket falt med 17 liter.

Anleggene som nå skal utredes, produserer blant annet konsummelk.

I tillegg har bortfallet av eksportstøtten til Jarlsberg-ost gjort at Tine har besluttet å flytte produksjonen til utenlandsmarkedet til Irland.

Konkurransen fra andre aktører har også blitt hardere de siste årene.

Tine skal dessuten vurdere effektene på logistikkostnadene av en mulig flytting av meieriet og sentrallageret i Harstad nærmere E6, som ligger rundt 10 mil unna. Det skal også gjennomføres en konseptstudie for å se om mindre anlegg i Tine-systemet kan drives kostnadseffektivt nok, hvor anlegget i Kristiansand blir pilotprosjekt.

Hovland sier at de har anslag på hvor mye de kan spare på endringene de nå skal utrede, men han vil ikke gå ut med hvor mye det er snakk om.

– Dette er tall som ennå ikke er verifisert, sier han.

Kan komme nye nedleggelser

Tine har allerede kuttet 170 av de 400 årsverkene som skal spares inn. Hovland understreker at endringer ved de tre meieriene de nå utreder, ikke nødvendigvis betyr at alle de ansatte her vil miste jobben.

– Ansatte kan få muligheter ved andre meierier, og det kan også være at deler av driften ved meieriene kan videreføres, sier han.

Forrige store nedleggingsrunde var i 2011, da meieriene i Sarpsborg, Sør-Odal i Innlandet, Fosheim i Valdres og Høgset i Møre og Romsdal ble lagt ned og 130 ansatte mistet jobben.

– Under den forrige rasjonaliseringen av de vanlige konsummelkanleggene våre hadde vi et forbruk som var 80 millioner liter høyere enn i dag. Det tilsvarer ganske mange meierianlegg.

– Betyr det at det kan komme enda en ny nedleggelsesrunde i løpet av de neste årene?

– Ja. Vi må fortsette å tilpasse oss forbruksmønsteret, sier Hovland.

Han understreker at Tine også investerer og bemanner opp flere steder. De siste ti årene har Tine investert rundt 12 milliarder kroner i nye og eksisterende anlegg.

Forberedt på reaksjoner

I dag er det 115 ansatte på meieriet på Sem, 21 i Tana og 13 i Alta.

Selv om begge meieriene i Finnmark nå er i spill, er Hovland klar på at Tine ikke vil trekke seg helt ut.

– Det er voldsomme avstander der oppe, så vi kommer uansett til å ha en tilstedeværelse der oppe.

Tine-sjefen er forberedt på at det kan komme reaksjoner.

– Det er alltid dilemmaet når man gjør sånne ting. Men vi må investere i det som har fremtiden foran seg, og vi må rasjonalisere der det er overkapasitet. Vi er nødt til å sikre næringsgrunnlaget for 8.000 melkeprodusenter over hele landet, sier Hovland.

– Vi har laget gode avtaler

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen har forståelse for at Tine må spare.

– Det er en betydelig nedgang i salg av Tine-melk, og i all hovedsak skyldes dette økt konkurranse, og at forbrukerne drikker mindre melk, sier Johansen

Han er klar på at ingen ting er bestemt.

– Det er lang tradisjon i Tine for å involvere ansattes tillitsvalgte i alle typer prosjekter. Vi har allerede laget gode avtaler om bred involvering av både sentrale og lokale tillitsvalgte også i disse prosjektene, sier han.

(©NTB)

12. februar 2020 14:45

Krekars advokat vil begjære midlertidig forføyning

Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad. Forvarer Brynjar Meling tv. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Advokat Brynjar Meling varsler en omfattende klage på departementets beslutning om utlevering av mulla Krekar.

– Vi er allerede i gang med å forberede en midlertidig forføyning og stevning til Oslo tingrett på det endelige vedtaket fra departementet, sier Meling til NTB.

Formålet med en midlertidig forføyning vil være å sikre at utleveringen av mulla Krekar ikke effektueres før man har fått en rettslig prøving av vedtaket, utdyper advokaten overfor Rett24.

Meling har tidligere sagt at han om nødvendig vil ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Advokaten sier han ikke er overrasket over departementets vedtak i saken.

– Men samtidig hadde man jo håpt at når man hadde fått vasket rent ukulturen fra Fremskrittspartiet fra Justisdepartementets kontorer, så ville det komme et vedtak tuftet på rettssikkerhet og Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Meling til NTB.

Advokaten har nå tre ukers frist til å klage på vedtaket. De ukene vil han bruke godt.

– Det vil bli utarbeidet en så omfattende klage at det ikke vil kunne sitte én statsråd rundt det bordet som har vært med og tatt den beslutningen, som kan si at vi visste ikke bedre.

(©NTB)

11. februar 2020 15:04

Trønder-Avisa dumper Polaris

Trønder-Avisa sier takk og farvel til Polaris og har signert en ti år lang samarbeidsavtale med Amedia. – Vi er overbevist om at Amedia er en riktig samarbeidspartner for å sikre kraft i den digitale transformasjonen vi fortsatt står midt oppe i, sier styreleder Kolbjørn Almlid i en pressemelding.

10. februar 2020 15:15

Døde dyr funnet i fjøs i Trøndelag

Politiet flere døde dyr da de aksjonerte på en gård i Overhalla i Trøndelag fredag. Mattilsynet har nå overtatt omsorgen for besetningen på gården.

– Vi ble kontaktet om en sak fredag, og politiet var da på gården. Under besøket kom det for en dag uregelmessigheter med husdyrholdet. Basert på funn som ble gjort på stedet, valgte vi å igangsette en etterforskning, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa.

Avisa skriver at det trolig vil komme en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven fra Mattilsynet i løpet av mandag.

10. februar 2020 13:32

Widerøe-avganger i Troms og Finnmark innstilt resten av dagen på grunn ekstremt lavtrykk

Som følge av ekstremt lavtrykk, innstiller Widerøe alle avganger til og fra Bodø til klokka 18 mandag. Avganger i Troms og Finnmark er innstilt ut dagen.

Eneste unntak er rutene Tromsø-Bergen og Bodø-Bergen som trafikkeres med større flytyper.

Aldri tidligere har Widerøe måttet kansellere avganger på grunn av lavt lufttrykk.

– Jeg har snakket med erfarne piloter hos oss. De har aldri opplevd dette tidligere, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NTB.

(©NTB)

10. februar 2020 10:59

Fastrenten stiger i Lånekassa

Satsene øker noe for fastrente i Lånekassen fra 1. mars. Færre og færre velger å binde renta.

De tre fastrentesatsene går alle opp litt. For tre års bindingstid er ny sats 2,696 prosent, fem år er 2,804 prosent og ti år er 2,852 prosent.

Fastrenten er dermed høyere enn den flytende renten, som ligger på 2,628 prosent.

Mer enn ni av ti velger flytende rente. I fjor valgte bare 1.500 Lånekasse-kunder fastrente, mens tallet var 23.000 så sent som i 2015.

(©NTB)

7. februar 2020 13:01

Tidligere Nortura-ansatt tiltalt for grov korrupsjon

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

En tidligere salgsleder i Nortura er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder. To andre personer er også tiltalt i saken.

I tillegg har Økokrim ilagt et selskap et bot på 3 millioner kroner, i tillegg til at 1 million kroner inndras.

Ifølge Økokrim krevde eller mottok den tidligere salgslederen bestikkelser fra kunder for til sammen 900.000 kroner. De to andre er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på henholdsvis 850.000 kroner og 30.000 kroner.

Nortura er ikke mistenkt i saken, understreker Økokrim.

4. februar 2020 20:46

To tenåringsjenter tiltalt for grov voldtekt av 12 år gammel gutt

To jenter som var 18 og 19 år på gjerningstidspunktet, er i Sarpsborg tingrett tiltalt for å ha voldtatt en 12 år gammel gutt.

Hendelsen skal ha skjedd i et hus utenfor Sarpsborg sentrum 1. mai i fjor, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

De to skal begge først ha voldtatt gutten. Deretter skal den ene av dem ha filmet mens den andre forgrep seg på gutten. Videoen ble sendt til en annen jente, ifølge tiltalen.

Voldtekten regnes som grov fordi det legges vekt på at den var begått av flere i fellesskap, ifølge påtalemyndigheten.

De to jentene, som nå begge er 19 år gamle, må møte i retten 25. mars. Det er satt av tre dager til saken.

(©NTB)

2. februar 2020 13:27

To personer omkom i lastebilkollisjon på E6 i Snåsa

To lastebiler har kollidert på E6 i Snåsa i Trøndelag. En av dem står i brann, og politiet bekrefter at det dreier seg om en dødsulykke.
Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB scanpix

To lastebiler har kollidert på E6 i Snåsa i Trøndelag. En av dem tok fyr, og politiet bekrefter at de to lastebilførerne er omkommet.

En av dem er utenlandsk statsborger. Den andre omkomne er hjemmehørende i Steinkjer kommune. Vedkommendes pårørende er varslet, opplyser politiet til NTB.

Meldingen om ulykken, som skjedde ved Hammer, kom søndag formiddag klokken 10.43.

En tredje person er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

– En personbil var involvert i ulykken, men det er uklart hvilken rolle den har hatt og om personen satt i personbilen eller var passasjer i en av lastebilene, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

– Det er ingenting som tilsier at det er spesielt utfordrende kjøreforhold på steder, legger operasjonslederen til.

E6 er stengt ved Hammersaunet mellom Steinkjer og Grong. Det er omkjøring via fylkesvei 763 Sørsidevegen eller fylkesvei 17, opplyser Vegtrafikksentralen.

Veien kommer til å være stengt i lang tid, varsler politiet.

1. februar 2020 11:29

Redd Barna ber UD kontakte norske mødre i Syria

Selv om fire norske kvinner med barn født i Den islamske staten (IS) ikke har bedt om bistand, ber Redd Barna UD om å kontakte dem.

De fire kvinnene er internert i to ulike leirer i Nord-Syria, og barna kan bli norske statsborgere dersom slektskap kan bevises med DNA-prøve, skriver VG.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier at organisasjonen er kjent med at de gjenværende kvinnene ikke har bedt om å få komme til Norge.

– Samtidig frykter vi at kvinnene ikke er godt nok kjent med hvilke rettigheter barna og de selv har, og vi håper Norge aktivt jobber for å gi dem nødvendig informasjon og støtte til å få hjelp, sier generalsekretæren.

(©NTB)

31. januar 2020 11:31

Bedøvet isbjørn i Longyearbyen døde

Isbjørnen som torsdag ble bedøvet for å sendes bort fra tettbebyggelsen i Longyearbyen, døde under helikoptertransporten.
– Vi vet ikke hvorfor den døde, men det er alltid en risiko i slike operasjoner, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen til Svalbardposten.

Isbjørnen ble oppdaget ved Vestpynten cirka 5 kilometer utenfor Longyearbyen ved 17.30-tiden torsdag ettermiddag.

(©NTB)

30. januar 2020 16:09

71-åring slipper å sone for å ha skrevet «korrupte kakerlakk» om somalisk kvinne

En 71 år gammel kvinne fra Bergen er i Høyesterett dømt til 24 dager betinget fengsel for å kalt debattant Sumaya Jirde Ali «din korrupte kakerlakk». I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk.»

Mente det var innenfor ytringsfriheten

Kvinnen er dømt for brudd på straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Dommen gir ifølge Høyesterett både veiledning om hvilke ytringer som rammes av paragrafen, og om straffenivået ved slike lovbrudd.
Bergenskvinnen har under behandlingen av saken i rettssystemet hevdet at ytringen ikke rammes av paragrafen om hatefulle ytringer, men at den er politisk og dermed ligger innenfor ytringsfriheten.

– Ytringen har uttrykkelig referanse til hennes hudfarge, og derved også til hennes etniske opprinnelse. Den alminnelige leser vil etter min mening klart oppfatte ytringen som en svært grov krenkelse, og som en betydelig nedvurdering av hennes menneskeverd. Bruken av begrepet «kakerlakk» kan gi assosiasjoner til skadedyr. Det er imidlertid ikke grunn til å bygge på at det her antydes at Ali bør utryddes eller lignende, heter det i dommen.

Fant ikke grunnlag for ubetinget fengsel

Høyesterett legger vekt på at Sumaya Jirde Ali trakk seg fra offentligheten på grunn av mange hatefulle ytringer. Retten mener derfor at det må reageres med forholdsvis strenge straffer mot slike ytringer. Likevel mener den at dette ikke bør strekkes for langt.

Derfor kommer retten til at en ubetinget fengselsstraff vil være for strengt. Det legges vekt på at bergenskvinnen har brutt straffeloven paragraf 185 ved én enkelt anledning, at hun ikke er straffet for lignende forhold tidligere og at hun ikke har fremsatt en ytring som «oppfordrer eller gir tilslutning til grove integritetskrenkelser».

Andre utsagn også regnet som hatefulle

Høyesterett har også behandlet en annen sak om hvorvidt ytringer faller inn under lovens definisjon av hvilke som regnes som hatefulle.

Den 53 år gamle mannen fra Telemark kommenterte flere innlegg i Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst». Han skrev blant annet at «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!».

Ut fra sammenhengen ytringene var fremsatt i, fant Høyesterett det klart at den første kommentaren knyttet seg til muslimer, mens den andre rettet seg mot mørkhudede mennesker. Retten slo derfor fast at begge uttalelsene er å regne som hatefulle ytringer.

Mannen ble i Agder lagmannsrett dømt til en bot på 12.000 kroner, og boten i seg selv var ikke anket til Høyesterett.

29. januar 2020 13:50

Flytrafikken i gang igjen etter stans

De tekniske problemene som satte all flytrafikk nord for Røros ut av spill, er løst, opplyser Avinor. Trafikken kom i gang igjen klokka 13.30.

– Vi har fått beskjed om at problemene er løst, og trafikken vil gå som normalt igjen, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Feilen oppsto i 11.30-tiden onsdag og rammet systemene flygelederne bruker i avviklingen av trafikken.

– Det vil nok bli noen følgeforsinkelser utover dagen siden en del fly har stått på bakken en stund, men vi regner med at det vil normalisere seg utover kvelden, sier Løksa.

Passasjerer blir bedt om å forholde seg til informasjon de får fra flyselskapene og ellers møte til oppsatt tid.

Problemene rammet også luftambulanseflyene, som i en periode kun kunne utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse hvis siktforholdene tillot det, ifølge Altaposten.

På Twitter avviser Avinor rykter om at de var rammet av et cyberangrep.

29. januar 2020 11:32

Elevundersøkelsen: Færre elever mobbes

6 prosent av norske elever svarer at de ble mobbet i fjor. Det er den laveste andelen på 13 år, viser Elevundersøkelsen.

Det er imidlertid bare en liten nedgang fra 2018. Da oppga 6,1 prosent av elevene at de ble mobbet.

– Det er det ingen grunn til å slå seg på brystet over. Mobbetallene er fortsatt alvorlige og uakseptable. Ingen barn skal måtte gå på skolen med klump i magen, med visshet om at de aldri kan føle seg helt trygge, sier direktør Kristin Oudmayer for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

Både medelever og voksne står bak mobbingen som rapporteres. I tillegg opplevde flere digital mobbing av noen på skolen. 3,6 prosent svarer at andre elever står bak mobbingen.

– At det er så liten nedgang i mobbingen i skolen, er dramatisk for elevene og viser at den nye statsråden har en kjempejobb foran seg, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

Mobbeombud

Femteklassinger rapporterer mest mobbing. 8,5 prosent av jentene og 9,5 prosent av guttene på trinnet oppgir at de ble mobbet i fjor. Andelen som blir mobbet, avtar med alder og årstrinn.

Videre oppgir 36,1 prosent av dem som opplevde mobbing, at ingen voksne visste hva som skjedde.

– Når barn og unge har det vanskelig, trenger de fortrolige voksne. Selv for dem som ikke greier å åpne seg, kan det oppleves svært verdifullt å vite at det finnes voksne å snakke med, sier Oudmayer.

– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett til å ha en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen har tatt mange grep for å bekjempe mobbingen i skolen. Et av tiltakene er at alle fylker fikk mobbeombud i 2018. Året før ble det åpnet for at elever og foreldre kunne klage til Fylkesmannen dersom de mente at skolen ikke håndterte mobbesaker godt nok.

Over 700 saker i fjor høst

Hele 731 mobbesaker ble meldt inn til fylkesmennene høsten 2019. Det er litt færre enn første halvdel av året.

Tvedt Solberg oppfordrer kunnskapsministeren til å ta tak og innføre beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, og sette av mer penger til miljøarbeidere på skoler med særlige læringsmiljøutfordringer.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse for elever fra femteklasse til siste år på videregående. 451.184 elever svarte på undersøkelsen i fjor høst. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

(©NTB)

29. januar 2020 10:22

SAS stopper ikke Kina-flygninger

Flyselskapene British Airways og Lion Air stopper alle sine direktefly til Kina på grunn av frykt for Wuhan-viruset. SAS stopper ikke sine flygninger.

Det opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i en SMS til NTB. Flyselskapet oppfordrer folk til å følge Utenriksdepartementets (UD) reiseråd.

SAS’ destinasjoner Beijing, Shanghai og Hongkong er ikke omfattet av UDs reiseråd som gjelder Hubei-provinsen, men selskapet har tidligere åpnet for kostnadsfri ombooking av billetter med reisedato innen 23. februar og refusjon.

(©NTB)

28. januar 2020 20:07

Oslo: Lan Marie Berg trues med mistillit etter krass kritikk

Miljøbyråden og helsebyråden i Oslo har hatt for dårlig kontroll med brudd på arbeidsmiljøloven i egne etater, ifølge ny rapport. Saken kan ende med mistillit.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) får kritikk i en rapport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune, skriver NRK.

Begge byrådenes etater har sittet på oversikter over hvordan arbeidsmiljøloven har blitt brutt over tid, men uten at det har havnet på byrådenes bord. Ifølge kommunens rutiner er det enhver byråds ansvar å sikre god internkontroll på HMS-området, ifølge kommunerevisjonen.

Nå truer opposisjonen i Oslo kommune med mistillit mot Berg, som dessuten må forklare seg i en høring i saken.

– Vi har foreløpig ikke hørt veldig mye om hva Lan Marie Berg selv mener om det som nå kommer fram. Derfor er det viktig med en høring, der Berg selv bør gi svært gode svar for å unngå mistillit, sier Høyres Øystein Sundelin til NRK.

Nær 250.000 brudd

Rikskringkasteren har i en rekke artikler rettet søkelyset mot brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Kartleggingen viser så langt at det har vært opp mot 250.000 brudd i kommunen.
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er for øyeblikket i fødselspermisjon. Vikarbyråd Arild Hermstad (MDG) kommenterer saken i hennes fravær.

– Det er bra at kommunerevisjonen har gått inn i saken. Det er positivt og viktig med offentlig oppmerksomhet rundt arbeidstid og kravene i arbeidsmiljøloven. Rapporten beskriver forhold vi har vært klar over en tid, og som vi er i gang med å rette opp. Etatene har hatt brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og rapporteringen har ikke vært god nok. Dette er det tatt tak i, og vi ser klare resultater allerede, skriver Hermstad i en epost til NTB.

– Nærmer seg null

– Byråd Berg har vært opptatt av å få alle fakta på bordet når det gjaldt brudd i den tidligere energigjenvinningsetaten. Parallelt ble det satt inn tiltak for å rydde opp. Situasjonen er nå mye bedre enn den var, og antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene nærmer seg null, skriver Hermstad.
NTB har vært i kontakt med tidligere helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun viser til det hun har forklart i rapporten. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

(©NTB)