24 KJAPPE
20. juni 2019 13:35

Stortingspolitikerne nærmer seg millionlønn

Bare SV og Rødt protesterer når stortingspolitikerne torsdag bevilger seg selv 3,2 prosents lønnsvekst. – Lønnen er for høy, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

innstillingen fra presidentskapet som blir vedtatt, slås det fast at stortingsrepresentantene får 987.997 kroner i årslønn, med virkning fra 1. mai i år.

Regjeringsmedlemmer får 1.410.073, mens statsministeren kan se fram til 1.735.682 kroner i årslønn.

Moxnes peker på at våre fremste folkevalgte neste år vil passere millionen i årslønn.

– Vi synes lønnen er for høy når man ser hva folk flest i landet vårt tjener. Vi vil derfor kutte stortingslønnen, ikke øke den, sa Moxnes i stortingsdebatten torsdag.

Rødt vil ha lønnen ned til knapt 800.000 kroner, som tilsvarer 8 G, og binde godtgjørelsen til grunnbeløpet i folketrygden.

– Det er ikke vanlige folk, trygdede og pensjonister som skal måtte moderere seg. Nå er det politikernes tur, sa SVs Freddy André Øvstegård.

Lønnskommisjonens innstilling setter en årslønnsvekst i 2019 for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,2 prosent.

– Utviklingen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers godtgjørelse har vært i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen hos heltidsansatte lønnsmottakere, sa stortingspresident Tone W. Trøen (H).

– Lønnskommisjonen har i realiteten fulgt frontfaget, sa Frps Carl I. Hagen.

Han oppfordret SV og Rødts representanter til å sende brev til presidentskapet hvor de frasier seg lønnsøkningen, siden de er imot den.

Utviklingen de siste årene betyr at lønnen for stortingsrepresentanter har økt med over 200.000 kroner siden 1. januar 2012.

(©NTB)

20. juni 2019 00:11

Hardkjør mot Frp i bitter bompengedebatt

Arbeiderpartiet og Senterpartiet angrep og latterliggjorde Frp, som i Stortinget stemmer for tre store bomprosjekter. Men også Ap og Sp støtter prosjektene.

– Det ble verken gratis eller bomfritt med Frp i regjering, det ble det stikk motsatte. Om litt vil voteringsoversikten bekrefte det hele, at slik er virkeligheten i dagens Frp – de er for bompenger, sa Aps Stein Erik Lauvås.

Han minnet om at Frp i regjering, i henhold til TV 2s såkalte bomomenter, hittil har krevd inn over 41 milliarder i bompenger, men ble irettesatt av Senterpartiets Geir Pollestad.

– Det skulle stått 60 milliarder kroner, sa Sp-politikeren i den over fire timer lange debatten.

«Ny norsk rekord»

Totalt legges det opp til å kreve inn vel 15 milliarder kroner i bompenger i de tre motorveiprosjektene Stortinget onsdag sier ja til. I tillegg kommer milliarder til finansiering og innkreving.

Frp ble gjentatte ganger minnet om at partiet i opposisjon, før 2013, lovte at bompengene skulle bli borte når partiet fikk makt.

– De siste fem årene har Frp satt ny norsk rekord i bompenger. Synker gjelden? Nei. Går takten i innføringen av bompenger ned? Svaret er definitivt nei, fremholdt Pollestad.

Lauvås viste til at 170 bomstasjoner i 2013 er blitt til 245 i 2018.

– Saken gjelder noe langt mer enn bompenger. Den gjelder Frps sjel, mente Sps Per Olaf Lundteigen.

– Tar ansvar

Men Frp og partiets samferdselsminister Jon Georg Dale slo tilbake og viste til at partiet tar ansvar i regjering.

– Dette er en bra dag, sa Dale.

– Vi behandler tre proposisjoner som i sum sørger for at vi bygger ut moderne, firefelts motorveier i store deler av landet, som bidrar til regionforstørrelse og er til nytte for næringslivet vårt, la han til.

Statsråden refset Sp og Ap for å forsøke å fremstå som motstandere av bompenger, samtidig som de stemmer for prosjektene regjeringen fremmer.

Det er bred oppslutning om bompengeprosjektene, men både SV og Miljøpartiet De Grønne går mot.

Raskere, tryggere

Stortinget behandlet onsdag finansiering og utbygging av E18-strekningen Langangen-Dørdal i Telemark, E6-strekningen Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E6-strekningen Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland. Alle strekningene skal for en stor del finansieres av bompenger.

Dale viste til at regjeringen bygger motorveier for å sørge for kortere reisetid, bedre veistandard og tryggere veier.

– Det er det dette handler om, sa han.

Regjeringspartiene trakk også fram at etableringen av selskapet Nye Veier har fått ned kostnaden for veiutbygging.

– Sp og Ap er gratispassasjerer i prosjektene Nye Veier bygger, sa transportkomiteens leder Helge Orten (H).

Ble utsatt

Det skapte bruduljer da behandlingen av to av prosjektene 5. juni ble utsatt, samme dag som Frp holdt sitt ekstraordinære landsstyremøte om bompengesituasjonen.

Debatten om bompenger eksploderte i vår, ikke minst innad i Frp, i takt med at Folkeaksjonen nei til bompenger har økt sin oppslutning kraftig på flere meningsmålinger, både i Bergen, Stavanger og Oslo.

Frp-nestor Carl I. Hagen sto i front da partiets landsmøte i vår vedtok å bruke oljefondet for å kutte en bompengegjeld på inntil 100 milliarder kroner. Hagen var ikke til stede under onsdagens stortingsmøte.

For to uker siden la Frps landsstyre fram seks krav for å lette bompengebelastningen. De fire regjeringspartienes ledere har siden hatt samtaler om saken.

17. juni 2019 21:55

SV-representant politianmelder nynazistgruppe for trusler

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) politianmelder den nynazistiske grupperingen DNM for trusler og oppfordring til vold.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på sine nettsider kalte Øvstegård folkeforræder etter at han og flere SV-medlemmer i mai 2017 tok til orde for å få bortvist DNM-aktivister fra Halden sentrum. Så dukket det opp plakater med en galge og slagordet «Reservert for folkeforrædere», skriver Dagsavisen.

– Flere har bedt meg politianmelde Den nordiske motstandsbevegelsen. Jeg har prøvd å skyve disse truslene til side, jeg har ikke orket å forholde meg til det. Men etter de siste dagenes oppslag om Den nordiske motstandsbevegelsens kartlegging av homofile aktivister vil jeg gå til anmeldelse, sier han til avisen.

Stortingsrepresentanten mener det er viktig å anmelde trusler som dette fra grupperingen, slik at man kan få prøvd hatbudskap i retten. I tillegg vil det kunne gi politiet mulighet til å se omfanget av truslene.

DNM har ikke svart på Dagsavisens henvendelser om den varslede anmeldelsen, selv etter gjentatte forsøk.

DNM kaller seg selv nasjonalsosialister. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen». I Sverige og Finland har DNM-medlemmer begått grove voldshandlinger.

(©NTB)

17. juni 2019 12:01

Fornærmet ringte ungdomshjem og advarte mot Svein Ludvigsen


Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett der han står tiltalt for misbruk av stilling og tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.
Foto: Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne

En av de fornærmede i Ludvigsen-saken advarte lederen for ungdomshjemmet han hadde bodd på mot å la den tidligere fylkesmannen være alene med noen av beboerne.

Den nå 26 år gamle mannen ringte på nyåret i fjor til ungdomssenteret og fortalte sin hovedkontakt fra da han bodde der om at han var innkalt til avhør med Kripos i forbindelse med misbrukssaken Svein Ludvigsen nå sitter tiltalt i. Deretter ba han om å få snakke med lederen for institusjonen.

– Han var kjempefortvilet, redd og engstelig. Overfor meg var han mest opptatt av at jeg måtte love på tro og ære å passe på ungdommene slik at det ikke skulle skje noe galt med dem mens de var hos oss, sa enhetsleder Monica Agovic-Nordaas da hun mandag formiddag vitnet i straffesaken mot Svein Ludvigsen (72).

Miljøarbeideren han snakket med først, som har hatt jevnlig kontakt med fornærmede også etter at han flyttet fra ungdomssenteret, fortalte om lignende uttalelser i sitt vitneprov.

– I ettertid har han har sagt at vi aldri må slippe noen inn alene med ungdommene, og han ba om at det alltid måtte være noen til stede, sa kvinnen på spørsmål fra dommeren.

Fortalte om Oslo-episode
Hun svarte bekreftende på at fornærmede fortalte henne om en situasjon i Oslo, som trolig er tiltalens beskrivelse av en seksuell hendelse på et hotellrom i Oslo. Han skal nærmest ha vært hysterisk da han ringte i fjor og fortalte at han var innkalt til avhør i saken som gjaldt Svein Ludvigsen.

– Fikk du inntrykk av at det hadde skjedd noe mellom ham og Ludvigsen også på institusjonen? spurte tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen.

– Ja, jeg spurte om han hadde vært utsatt for noe på institusjonen, og han svarte «ja, ja, ja». Jeg stoppet ham der og ba ham fortelle det til politiet, svarte miljøarbeideren.

Flere vitner har fortalt at de enten har bevitnet, hørt om eller deltatt i situasjoner der den fornærmede, som har bodd på institusjon i en årrekke, har møtt Svein Ludvigsen.

Fortalte til flere
Påtalemyndigheten har ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter i bevisene for at det skal ha vært noen form for seksuell kontakt mellom Ludvigsen og fornærmede i institusjonsperioden. Den ene forholdet Ludvigsen er tiltalt for, som omfatter 26-åringen, er ett tilfelle av seksuell omgang på et hotellrom i Oslo sentrum i 2014.

Tiltalepunktet bygger i stor grad på det fornærmede har fortalt til politiet. Det er få andre beviser som underbygger påstandene, annet enn forklaringene til flere vitner som har hatt kontakt med fornærmede. De har alle beskrevet mer eller mindre likelydende utsagn fra fornærmede om hans opplevelser med den tidligere fylkesmannen og statsråden.

Svein Ludvigsen selv hevder han ikke engang husker hvem mannen er, men avviser ikke at de to kan ha møttes. Han benekter uansett kategorisk at det har foregått noe seksuelt mellom dem.

– Han lyver, sa Ludvigsen da han forklarte seg for retten om mannens anklager.

(©NTB)

15. juni 2019 20:18

Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt 

Neste uke møter en tenåring i Oslo tingrett, tiltalt for å ha overfalt og voldtatt en kvinne i 40-årene i Sofienbergparken i Oslo.

Ifølge tiltalen skal en gutt i tenårene ha voldtatt kvinnen etter å ha holdt henne i nakken og dyttet eller dratt henne mot et tre natt til 3. mai i fjor.

– Han nekter straffskyld. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av forholdet i tiltalen, og han er preget av situasjonen, sier guttens forsvarer, advokat Heidi Marie Harto Reisvang, til VG.

Den øvrige strafferammen er 15 års fengsel. Rettssaken starter på tirsdag og skal vare i tre dager.

(©NTB)

15. juni 2019 16:43

Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Drammen lørdag. Da taleren kastet Koranen på bakken, reagerte publikum kraftig. Politiet avbrøt aksjonen.

Hendelsen skjedde omtrent klokka 15.00 på Strømsø torg i Drammen sentrum. Flere motstandere av den antimuslimske organisasjonen var til stede under demonstrasjonen.

– Det var mange som fikk med seg da det skjedde. På et tidspunktet var det en fra SIAN-gruppa som kastet Koranen i bakken. Da var det flere som reagerte, og vi så det som heldig å avslutte demonstrasjonen 20 minutter før tiden, sier operasjonsleder Inge Lansrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiets operasjonsleder opplyser at det gikk rolig for seg og at partene raskt gikk hver sin retning. Det ble ikke delt ut forelegg eller foretatt noen pågripelser i forbindelse med demonstrasjonen.

(©NTB)

13. juni 2019 12:24

Svein Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med fornærmet i straffesaken

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen vedgår å ha løyet til politiet og innrømmer at han har hatt sex med en av de fornærmede i straffesaken mot ham.

– Fornærmede og jeg har hatt flere former for seksuell kontakt, tre ganger, i Oslo. Men bare i Oslo, og ikke i det omfang og på de måter som han beskriver. Alle tre gangene har vært frivillig, uten tvang eller trusler på noen som helst måte, og slik jeg oppfatter det, så ville vi det begge to, sa tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen da han forklarte seg for retten torsdag formiddag.

Han innledet forklaringen med å fortelle om sjokket han opplevde da han ble pågrepet for halvannet år siden og tatt med til politihuset i Tromsø for avhør. Det var den «tankemessige lammelsen», som han beskrev situasjonen han var i, som kan ha medvirket til at han i de videre avhørene fullstendig avviste å ha hatt noen som helst seksuell omgang med mannen som er omtalt i tiltalens hovedpunkter.

– Det er særdeles vanskelig å innrømme, men jeg innrømmer at enkelte ting jeg sa på politihuset ikke er riktig.

– Det må ses i sammenheng med den sjokktilstanden jeg var i og den krisen jeg sto i under arrestasjonen, glattcelleoppholdet og senere varetektsfengslingen. Jeg viklet meg inn i påstander som gjorde at jeg hadde malt meg selv inn i et hjørne. Jeg hadde sagt usant og malt meg inn i et hjørne jeg ikke kom meg ut av. Jeg ble min egen verste fiende, sa Ludvigsen.

(©NTB)

12. juni 2019 23:00

Mann dømt til ubetinget fengsel for trusler mot journalist

En mann i 50-årene som for to år siden framsatte flere trusler mot Filter-redaktør Harald S. Klungtveit, er dømt til fengsel i 30 dager.

Truslene mot Klungtveit, som er redaktør for Filter Nyheter, kom etter at nettsiden omtalte det høyreekstreme miljøet i Norge.

Klungtveit ble etter artikkelen om miljøet oppringt av den 55 år gamle mannen, skriver Filter Nyheter.

«Retten legger til grunn at hensikten med truslene var å skremme journalisten fra å omtale tiltalte og bevegelsen», heter det i dommen, som falt i Moss tingrett.

«Bruken av tyske ord med nazistisk innhold forsterket etter rettens mening alvoret i truslene», heter det videre i dommen.

Mannen skal ifølge Medier24 være aktiv i flere høyreekstreme miljøer, men i retten nektet han for å være høyreekstrem.

Utgangspunktet for straffeutmålingen var 60 dager i fengsel, men tiltalte fikk strafferabatt fordi han har avgitt en uforbeholden tilståelse.

55-åringens forsvarer, advokat Rasmus Woxholt, skriver i en tekstmelding til Medier24 onsdag ettermiddag at han ennå ikke har fått diskutert dommen med sin klient.

– Jeg har ikke fått diskutert innholdet i dommen i detalj med ham og er usikker på hvordan han stiller seg til den. Forholdene var erkjent, resultatet var forventet og derfor ikke overraskende for ham, skriver han.

(©NTB)

10. juni 2019 22:46

Liten fare for ny eksplosjon ved hydrogenstasjonen i Sandvika

Røykutvikling etter eksplosjon ved en bensinstasjon i Sandvika.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ved 17.30-tiden mandag eksploderte det som trolig er en hydrogentank ved en Uno-X-stasjon i Sandvika i Bærum. Politiet har opprettet en sikker sone rundt hydrogenstasjonen.

Brannvesenet opplyser at de har god kontroll på brannen, men jobber fortsatt med å få totaloversikt på eventuelle lekkasjer. Faren for en ny eksplosjon ved stasjonen nå er liten.

To personer er sendt til legevakten i Bærum med mindre skader, sier politiet til VG. Skadene kom som følge av at airbager ble utløst grunnet trykket fra eksplosjonen.

E18 og E16 ble stengt i begge retninger etter eksplosjonen, men 20.15 skrev Oslo 110-sentral på Twitter at E18 igjen var åpnet for trafikk.

– Vi ser effekt av slokkearbeidet vi gjør, og at temperaturen er på vei ned. I forbindelse med det har innsatsleder besluttet at trafikken på E18 kan få passere, med en sikkerhetssone rundt, sier vaktkommandør Ola Klakegg til NTB.

Han sier at brannvesenet nå «pøser på» med vann for å få ned temperaturen på hydrogentankene.

– Et enormt smell

– Jeg satt og spiste middag og har vel ikke hørt et så høyt smell før i mitt liv, forteller Tom Laksfoss, som bor i området, til NTB.

Brannvesenet sier til Budstikka at det trolig er en tank som har eksplodert på hydrogenstasjonen ved siden av politistasjonen på Kjørbo.

Operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke vet hva som har forårsaket eksplosjonen, men bekrefter at den fant sted inne på hydrogenstasjonen.

Slokkerobot

Like før klokken 19 skrev brannvesenet på Twitter at det var «en viss fare» for nye eksplosjoner, men denne faren er nå liten.

– Vi tilnærmer oss likevel det sentrale skadestedet forsiktig, og bruker fortsatt slokkerobot og en brannlift med vannkanon for å kjøle hydrogentankene og deretter slokke brannen, opplyser Oslo 110-sentral.

Klakegg sier til NTB at roboten blir brukt for å ikke utsette mannskapet for ytterligere risiko.

Stengte hydrogenstasjoner

I en pressemelding opplyser Uno-X, som eier hydrogenstasjonen, at de stenger sine to andre stasjoner i Norge etter eksplosjonen.

Stasjonene ligger i Åsane i Bergen og på Hvam i Skedsmo.

I pressemeldingen skriver selskapet at de foreløpig ikke vet årsaken til eksplosjonen.

10. juni 2019 22:20

Høie om ventetider for kreftpasienter: – Uakseptabelt

Helseminister Bent Høie (H) reagerer på at kreftpasienter må vente i måneder på røntgenbilder ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han ber sykehuset rydde opp.

– Det er uakseptabelt at kreftpasienter må vente i månedsvis for å få tatt nødvendige røntgenbilder, sier Høie til NTB.

Ifølge tall fra sykehuset, står flere hundre pasienter i kø for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg.

– Jeg forventer at Oslo universitetssykehus rydder opp i dette, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å kjøpe kapasitet hos private. Regjeringen har innført pakkeforløp for kreft nettopp for å sikre mer forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingen, sier helseministeren.

– Frustrerende

Problemene gjelder først og fremst kreftpasienter med påvist spredning og pasienter som skal sjekkes for mulige tilbakefall.

– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS.

Beklager

Klinikkleder ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen erkjenner at klinikken har ventetid på CT og MR.

– Dette beklager vi veldig, og det er ikke noe vi er fornøyd med i det hele tatt, sier hun.

Klinikklederen påpeker at de har økt kapasiteten for antall CT- og MR-undersøkelser alle de siste årene, men at dette likevel ikke har vært nok for å ta unna flere pasienter med flere kontrollundersøkelser enn tidligere.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å ha åpent hver kveld, men til slutt finnes det ikke nok ressurser, sier hun.

6. juni 2019 22:10

Ålesund-politikere halverte gigantisk bomprosjekt

Bystyret i Ålesund har vedtatt å kutte en planlagt bypakke til 7 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF samt andre representanter besluttet torsdag kveld at de ikke vil støtte den gigantiske bypakken til 6,9 milliarder kroner som formannskapet i Ålesund vedtok 31. mai, skriver NRK.

Ved å ta E39 Breivika-Vegsund og Brosundtunnelen ut av bypakken greide de å nesten halvere kostnadene. Enkelte representanter hevder imidlertid at prislappen vil komme på 4,3 milliarder kroner.

Ålesund-politikerne trykket på bremsen etter at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) meldte seg på i bompengedebatten i byen.

Til avisa Sunnmørsposten sa Dale at han ikke vil akseptere en pakke som er større enn det Ålesund-politikerne hadde gått inn for i 2016, en løsning til tre milliarder kroner.

– Ålesund kommune har tidligere søkt råd i departementet om hva som er et akseptabelt bompengenivå. Dette har ikke endret seg, sa Dale.

Mellom 300 og 400 bompengedemonstranter møtte fram utenfor Ålesund rådhus like før torsdagens avgjørende bystyremøte.

(©NTB)

6. juni 2019 19:41

Titusenvis har vært strømløse på som følge av tordenværet

Tordenværet hadde ved 18-tiden rammet Hafslunds kunder i Asker, Romerike og nordre del av Østfold hardest. Heldigvis var de fleste strømbruddene kortvarige.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett opplyser til NTB at det er registrert 35.000 strømløse husstander etter klokken 13 torsdag.

– Områdene som er hardest rammet, er Asker, Romerike og nordre del av Østfold, sier Schau.

Rundt klokken 18 torsdag kveld er det fortsatt 4.000 uten strøm.

– Det er umulig å si sikkert når de vil få igjen strømmen, men vi jobber på spreng. De fleste har fått tilbake strømmen i løpet av kort tid, sier han.

Allerede ved 14-tida var det registrert flere strømbrudd rundt omkring på Romerike, meldte Romerikes Blad.

– Vi har ekstra høy beredskap i dag, både sentralt og ute i felten, sa Schau til avisa tidligere torsdag. Han ba folk ta sine forholdsregler.

– Trekk ut støpselet på det som ikke absolutt må brukes. Veldig mange elektroniske artikler tåler ikke den høye spenningen som kommer med et slikt vær, sa han.

6. juni 2019 16:01

Jente fikk strøm i seg etter lynnedslag ved huset

En jente som sto ved vinduet i huset sitt, fikk en skade i fingeren etter at lynet slo ned rett utenfor.

Det er ifølge politiet ingenting som tyder på at jenta har fått store skader, skriver avisen Hadeland.

Hun ble sendt til legevakt for sjekk, og politiet opplyser til avisen at de er ferdig med saken.

Meteorologisk institutt oppga tidligere torsdag at det til da hadde vært registrert rundt 16.000 lynnedslag.

Uværet er ventet å fortsette utover torsdag ettermiddag og kveld.

6. juni 2019 13:40

Dårlig år for kronprinsparets stiftelse: Går med underskudd

Årsregnskapet for stiftelsen Kronprinsparets Fond viser at gaver og bidrag falt med nesten 2 millioner kroner fra 2017 til 2018.

I 2017 fikk fondet gaver og bidrag på nærmere 7,45 millioner kroner, mens i 2018 var beløpet 5,4 millioner skriver Nettavisen.

De lavere bidragsinntektene førte til et driftsunderskudd i fjor på 356.000 kroner, og 818.000 kroner i minus på bunnlinjen. Fondet måtte tåle en finansiell smell i fjor på over 600.000 kroner.

Egenkapitalen i fondet er fortsatt solid, siden mesteparten av midlene er plassert i verdipapirer.

Fondet har til sammen fire ansatte, og ifølge avisen utgjør de totale lønns- og personalkostnadene hele 48 prosent av bidragene som kommer inn. Nærmere 2 millioner av lønnskostnadene knyttes til spesifikke prosjekter.

Kronprinsparets Fond har etablert et nettverk av prosjekter som satser på kompetansedeling og samarbeid for ungdom. Styreleder er tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen.

(©NTB)

6. juni 2019 13:14

Sykehusstreiken trappes opp på St. Olavs

Ultralyd ved assistert befruktning på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
NTB–Helle Høiness

YS og LO varsler at de utvider sykehusstreiken. De ansatte streiker for at også for eksempel kvinner i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

Nærmere 500 ansatte i sykehusene har streiket siden 29. mai. Torsdagens opptrapping vil tre i kraft etter fire dager. Dermed vil omkring 650 ansatte være i streik fra tirsdag.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fagforeningene er forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd. Det kan skje om streiken truer liv og helse. De som streiker så langt, jobber eksempelvis med timelister, vedlikehold av medisinsk utstyr, renhold og pasient- og varetransport.

75 prosent kvinner

Streiken får støtte fra både sykepleiere og legene på sykehusene.

– Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

De ansatte streiker for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller for eksempel typisk kvinner som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

Ifølge LOs beregninger er 75 prosent av dem som ikke får pensjon på grunn av disse reglene, kvinner.

– Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Dette står i kontrast til dem som jobber i kommunene. Der får alle ansatte i helsesektoren beregnet pensjon selv om de jobber i små stillinger.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier Skogshaug.

Nullkontrakter

Spekter, som representerer arbeidsgiversiden, sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Ifølge fagforeningene løser ikke dette det grunnleggende problemet siden mange jobber i såkalt nullkontrakter, der man blir tilkalt når det er behov.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

(©NTB)

6. juni 2019 00:34

For kinogjengere er Elton helten

Elton John-fansen i Norge later til å ha strømmet til kinoene, ifølge “Rocketman”s norske distributør. Foto: UIP

Norske Elton John-fans har tatt imot filmen om livet hans med åpne armer – og strømmet inn på kinoene.

Ifølge distributøren UIP s pressemelding ligger Norge på femteplass i Europa, regnet i innspilte amerikanske dollar, når det gjelder åpningstallene for «Rocketman”s premierehelg.

– Vi følger rett bak de folkerike nasjonene Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Ikke minst gjorde Norge storeslem overfor nabolandet vårt, Sverige, som har nesten dobbelt så mange innbyggere, heter det fra Bård Eion Flaen, som er PR & Digital Strategy Manager i United International Pictures Norway.

Likevel gikk «Rocketman»-filmen «bare» inn på en andreplass på Kinotoppen i åpningshelgen, med 22.188 besøkende – og klarte akkurat ikke å ta seg forbi «Aladdin”s 22.473.

Totalt, med førpremierene som vanket rundt i landet, er «Rocketman» til nå sett av 49.615 kinogjengere.

Totalt har Elton-filmen spilt inn 63,5 millioner dollar foreløpig, ifølge Box Office Mojo.

1. juni 2019 16:33

Hvaldimir fikk flenge i magen i møte med fiskekrok

Hvithvalen Hvaldimir har fått en 15 til 20 centimeter lang flenge under magen etter et utrivelig møte med en sluk.

Det opplyser Richard Karolinussen fra stiftelsen Norwegian Orca Survei, som mater og ser til hvalen, til iFinnmark. Saken ble først omtalt av VG.

Hvalen satte seg fast i en sluk med en line hvor to fluer er montert på. Linen ble klippet av, og etter 20 minutters jobbing ute i vannet, fikk Karoliussen og en kollega fjernet kroken.

– Dette var nok et hendelig uhell. Fiskeren på land må ha trodd han hadde Hammerfests største kveite på kroken. Han hadde nok sitt livs opplevelse, sier Karoliussen til avisa.

Det var i slutten av april at fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark oppdaget hvithvalen som svømte rundt med en sele. Den var tam og søkte kontakt med mennesker. Hvalen har fått navnet Hvaldimir av lokalbefolkningen.

Det har versert flere teorier om hvalens bakgrunn. En av teoriene har vært at hvalen kom fra den russiske marinen, ettersom den ble observert med en sele. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

(©NTB)

26. april 2019 06:45

Brudd i SAS-meklingen – pilotene tas ut i streik

Norske SAS-piloter går ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen.

Rundt fem timer på overtid kom meldingen om bruddet mellom partene.

– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en pressemelding.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, meklet flere timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent. NHO Luftfart sier pilotene via meklingen ble tilbudt lønnsøkninger i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men at pilotene krever økninger på et høyere nivå.

– Kravene fra pilotforeningene er kostnadsberegnet og innebærer en reell trussel mot lønnsomhet og jobbsikkerhet i Norge, sier NHO Luftfart.

Beklagelig

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres forening (NSF) sier han er lei seg for at meklingen ikke førte fram, og for at passasjerene blir rammet. At NHO Luftfart mener lønnskravene til pilotene truer konkurransemulighetene for SAS, sier han «ikke henger sammen med virkeligheten».

– Vi kom inn i disse meklingene med et krav om å få tilnærmet lik avtale som våre konkurrenter i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handler om hvordan en pilot kan planlegge sitt liv og sikre forutsigbarhet, slik at man kan ha et privatliv som fungerer sammen med jobben, sier Laulund til NTB.

Han håper meklingen kan gjenopptas så snart som mulig, slik at trafikken kan fortsette som normalt. Fredag er minst 205 SAS-avganger innstilt som følge av faren for pilotstreik. Bare fra Oslo lufthavn er 44 SAS-avganger innstilt mellom 6 og 12 fredag.

Ved 2-tiden natt til fredag ble også de svenske SAS-pilotene tatt ut i streik etter brudd i meklingen.