Flykaprer saksøker staten for å få opphold på humanitært grunnlag

NORGE I DAG: En 46 år gammel mann får denne uka prøvet for retten om han har rett til oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i Norge.

Det er satt av to dager til saken som startet mandag i Oslo tingrett.

Den iranskfødte mannen har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge siden 2002, på bakgrunn av at han risikerer dødsstraff ved retur til Iran. Han innvilges ikke opphold på humanitært grunnlag siden han kom til Norge etter å ha kapret et fly i 1993.

Han har i dag en midlertidig oppholdstillatelse som de siste årene er fornyet sju måneder av gangen.

Kapret fly på vei fra Aserbajdsjan

Mannen kom til Norge i 1993 som 20-åring sammen med sin åtte år eldre bror og en annen mann i et kapret Aeroflot-fly.

De tre kapret flyet på vei fra Baku i Aserbajdsjan til Perm i Russland, og tvang det til Gardermoen der de overga seg til norsk politi. Nesten halvannet år senere ble de utlevert til Russland der de fikk mellom fire og fem års fengsel.

Etter å ha blitt utlevert og sonet fengselsstraffene, kom brødrene tilbake til Norge via Danmark, der de hadde fått avslag på asylsøknaden.

Sommeren 2002 fikk de ett års oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag, fordi ingen andre land ville ta imot dem, og fordi de risikerte dødsstraff i hjemlandet.

Etter dette har broren til saksøker fått innvilget familieinnvandringstillatelse med sin norske ektefelle i 2010 og er i dag norsk statsborger. 46-åringens advokat Trond Olsen Næss skriver blant annet i sitt sluttinnlegg at det foreligger usaklig forskjellsbehandling mellom de to brødrene.

I tillegg anføres det at 46-åringen er avskåret fra kontakt med sin datter i Litauen, siden oppholdstillatelsen han har i dag ikke gir rett til utlendingspass.

Han betegner også Utlendingsnemndas avgjørelser som grovt urimelige. Motparten, ved advokatfullmektig Jane Elisabeth Christensen, tilbakeviser dette i slitt sluttinnlegg.

Hun påpeker også at saksøker fremdeles har midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsloven og at han heller ikke hindres gjennom loven fra å få nødvendig helsehjelp og behandling i Norge.