Åpner for mer elsykkelbruk i nasjonalparker

NORGE I DAG: Sykler og elsykler skal få større plass i verneområder og nasjonalparker, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet til Nationen.

– Det pågår nå et arbeid for å revidere verneforskriftene for nasjonalparker og landskapsvernområder, slik at det i større grad blir lovlig å sykle i disse områdene der hvor dette ikke går ut over verneverdiene, sier Rotevatn til avisa.

Norsk lov forbyr bruken av elsykler i verneområder som Dovrefjell, Jotunheimen og Rondane, blant annet av hensyn til villrein.

Elsyklene regnes som motoriserte kjøretøy, og Miljødirektoratet har nylig slått fast at elsykkel med avslått motor også skal defineres som motorisert kjøretøy.

Stor interesse

Samtidig melder turistbedrifter rundt verneområdene om stor interesse for elsykkel, og flere politikere har tatt til orde for å endre regelverket.

Rotevatn sier han forstår utfordringene, og dette er noe regjeringen vil se på i sin oppfølging av Stortingsmeldingen om friluftsliv fra 2016 og Handlingsplanen for friluftsliv fra 2018.

(©NTB)