Anmelder skytingen av binne med unger

NORGE I DAG: En bjørnebinne med unger ble skutt under lisensjakt i Hedmark 1. september. Dyrevernsorganisasjonen NOAH politianmelder fellingen.

NOAH anmelder både jegeren som skjøt binna og rovviltnemnda i Hedmark, som fattet vedtak om lisensfelling av brunbjørn i dette området.

– Bjørnen er fredet og oppført på rødlista som sterkt truet, og NOAH ser det høyst alvorlig at en binne med unger ble skutt. Nå er disse ungene overlatt til seg selv, noe som senker deres sjanser for å overleve og er en sterk påkjenning for dem. Ved å drepe moren har bjørnungene blitt hensatt i hjelpeløs tilstand – noe som er straffbart etter dyrevelferdsloven, sier NOAH-leder Siri Martinsen i en uttalelse.

– Lovlig felling

Bestandsmålet for bjørn i Innlandet er tre årlige ynglinger. De to siste årene har Miljødirektoratet ment at målet er nådd, og det har vært opp til den lokale rovviltnemnda å gi tillatelse til lisensjakt.

Ifølge Miljødirektoratet er fellingen av bjørnebinna i Engerdal lovlig. Lisensjakten i delen av Hedmark hvor det finnes binner, er nå avsluttet av Fylkesmannen.

(©NTB)