Frykter at svartelistet og utskjelt fisk skal invadere Nidelva

Nidelva: I 2017 invaderte pukkellaksen norske elver – i år kan den komme tilbake.

For to år siden eksploderte forekomsten av den uønskede pukkellaksen i norske elver. Den har en toårssyklus, og snart får vi svaret på om det blir ny invasjon.

Tatt på Tilfredshet

Trondheim24 2017 rapporterte sommeren 2017 at det for første gang var tatt pukkellaks i Nidelva – av en australsk gjestefisker på Tilfredshet laksevall.

– Vi venter i spenning, sier forsker Henrik H. Berntsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB.

Den utskjelte fisken er svartelistet av myndighetene og erklært uønsket i norske elver. Frykten er at den kan trenge bort norsk villaks.

I mange år ble ikke pukkellaksen regnet som noen stor trussel. Forekomsten varierte noe fra år til år, men var aldri særlig høy.

– Så kom det en eksplosjon rett og slett i 2017. Det var overraskende at det kom så mange. Fram til da har overvåkingen av pukkellaksen vært ganske dårlig. Etter at det ble omtalt i mediene det året, kom det et stort antall meldinger om observasjoner. Det har nok vært en del mørketall i tidligere år, sier Berntsen.

Fisken som ankom Norge sommeren 2017 var her for å gyte og så for å dø. Først nå får vi svar på om kullet som ble født det året, vender tilbake.

– Siden det var mye fisk i 2017, kan man tenke seg at det er sannsynlig at det kommer en del i år. Men det er naturen som bestemmer. De må ha hatt gode forhold i havet for å kunne vokse og overleve, sier Berntsen.

Invasjon fra Russland

Pukkellaksen har opprinnelig ingen naturlig plass i norske farvann og vassdrag. Den har kommet hit fra Russland, etter at nabolandet vårt på 50-tallet satte ut fisk som de ønsket å drive kommersielt fiske på.

– Fisken, som er en stillehavslaks, etablerte seg i elvene på Kolahalvøya og har spredd seg sporadisk rundt i området. Spesielt i Øst-Finnmark har pukkellaks dukket opp over flere år, sier Berntsen.

Nå ønsker NINA å finne ut mer om pukkellaksen. Ikke minst ønsker de å analysere fiskene som kommer i år, for å finne ut om de er etterkommere av pukkellaksen som kom hit under 2017-invasjonen.

Folk oppfordres til å ta skjellprøver og sende dem inn etter bestemte instruksjoner. All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Kan spises

I «vanlig» utgave ligner pukkellaksen mest på sjørøye. Tidlig i sesongen er den blank i fargen, men kan kjennes igjen ved at den har store mørke flekker på halefinnen. Når gytetiden nærmer seg utvikler hannfisken den karakteristiske pukkelen, en såkalt gytedrakt.

Det er ingenting i veien med å spise den uønskede fisken.

– Jeg har ikke smakt selv, men jeg har hørt at den er god, sier fiskeforskeren.

Men den egner seg definitivt best som matfisk tidlig i sesongen.

– Pukkellaksen gyter bare én gang og så dør den. På slutten av sesongen investerer den derfor all energi i gytingen. Fisken går sakte, men sikkert i oppløsning mens den lever. Da blir kvaliteten på kjøttet veldig, veldig dårlig, sier Berntsen.

De første pukkellaksene vil trolig melde sin ankomst i starten av juli. Gytetiden begynner rundt midten av august.

(©NTB)