Trondheims-selskap kapret oppdraget med å bygge det nye Torvet

Midtbyen: Lokal entreprenør fikk oppdraget i hard konkurranse med tre andre entreprenører.

Entreprenørfirmaet Søbstad AS fra Trondheim har fått i oppdrag å utføre byggearbeidet når Torvet skal fornyes. Søbstad AS fikk oppdraget i konkurranse med tre andre entreprenører.

– Søbstad ble valgt fordi de ga det beste tilbudet både på kvalitet og pris, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum til nettstedet torvetitrondheim.no

Søbstad AS vant også den første anbudskonkurransen i september 2017 som omfatter byggetrinn 1 av Torvet-prosjektet. Noe av arbeidet i vestre del av Kongens gate vil pågå parallelt med oppstarten av siste byggetrinn som omfatter alt arbeid inn på selve torvflata.

Torvet får et helt nytt dekke i naturstein og ny permanent møblering. Det skal lages nye gate- og fortauslinjer og plantes blomster og trær som vil gi Torvet et mer intimt preg enn i dag. Det blir betydelig bedre forhold for marked og arrangement og det blir gjort omfattende teknisk arbeid under bakken. Det skal bygges fire underjordiske tekniske rom som knyttes sammen ved hjelp av en gangbar kulvert eller tunnel under Torvet. Ny nettstasjon skal sørge for strømforsyning til konserter og andre arrangement, samt bygningene rundt Torvet.

Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.

Det totale området som skal rustes opp omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet.

Stort ansvar

Det hviler et stort ansvar på alle involverte for å sikre at prosjektet blir utført med den kvaliteten som byens innbyggere forventer og fortjener. Torvet bygges i et 100-års perspektiv, og arbeidet som gjøres skal gjennomføres med et ekstra fokus på nøyaktighet og kvalitet, både i prosjektering og utførelse, skriver torvetitrondheim.no

Anleggsarbeidet på Torvet starter i april 2018 og skal stå ferdig i juni 2020. Arbeidet med byggetrinn 1, Kongens gate vest, startet i oktober 2017.